2-jan-Bygningsarbeid-bredde
2-jan-Bygningsarbeid-bredde

Arbeidsinnvandring gir høy folkevekst

Folketallet har økt med 531 600 personer fra 2004 til 2014. Det tilsvarer vekst på nesten 12 prosent. Hovedårsaken er den store arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU.

Publisert

Illustrasjon Bygningsarbeid: Stor etterspørsel etter arbeidskraft, blant annet i bygningsbransjen, har ført til stor arbeidsinnvandring til Norge. (Ill.foto: Colourbox)

Utvidelsen av EU i 2004 og 2007 ga innbyggerne i ti land i Øst-Europa tilgang til arbeidsmarkedet i alle EØS-land. I første omgang var det særlig polske arbeidere som kom til Norge for å jobbe, og deretter litauere. Disse utgjør sammen med svensker de tre største innvandrergruppene i dag, melder Statistisk sentralbyrå. I 2014 var det 84 000 polske innvandrere, 36 400 svensker og 32 900 litauere. Det har også vært en økning i spanske statsborgere, som følge av den økonomiske krisen i Sør-Europa.

Innvandrere med filippinsk statsborgerskap er den største gruppen utenfor EU, etterfulgt av somaliske og eritreiske statsborgere.

Hele 43 prosent av alle ikke-nordiske statsborgere som innvandret i løpet av 2013, hadde arbeid som innvandringsgrunn. En tredjedel kom på grunn av familiegjenforening eller ekteskap, mens 13 prosent kom på grunn av flukt. 11 prosent innvandret på grunn av utdanning.