bygg sveising anlegg
bygg sveising anlegg

44 arbeidsskadedødsfall i 2014

Arbeidstilsynet mottok 2 824 meldinger om arbeidsrelatert sykdom. I perioden ble det innrapportert 2 173 arbeidsskader. Arbeidstilsynet registrerte 44 arbeidsskadedødsfall i 2014.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Karine H. Henriksen)

Arbeidstilsynet fikk 2 824 meldinger om arbeidsrelatert sykdom. Antallet meldte arbeidsrelaterte sykdommer er stabilt fra de foregående årene.

Støy på jobbStøyskader står for 55 prosent av meldingene som ble innrapportert av norske leger i fjor. 11 prosent av meldingene er sykdommer i åndedretts-systemet og 9 prosent oppgir muskel – og skjelettplager som diagnose.

Dødsfall44 arbeidsskadedødsfall ble registrert i det landbaserte arbeidslivet i fjor. Arbeidstilsynet har registrert et svært høyt antall utenlandske statsborgere som har mistet livet i arbeidsulykker. Over 30 prosent av de som døde på jobb i fjor var utenlandske statsborgere.

(Kilde: Arbeidstilsynet)