Even Hagelien i NHO
Even Hagelien i NHO

Nytt kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter

NHO Service har fra årsskiftet innført en ny revisjonsordning skal bidra til at innkjøpere bli mer bevisst når de kjøper tjenester fra seriøse bemanningsbedrifter.

Publisert

Even Hagelien presiserer at den nye ordningen ikke er en full revisjon. – Det er en gjennomgang av en rekke rutiner, som vi blant annet gjennom dialog med Arbeidstilsynet og andre relevante aktører har kommet til at er de beste indikatorene for om ting er på plass. (Foto: Karine H. Henriksen)

– Dette er en ordning hvor bedrifter kan få dokumentert sin kvalitet som arbeidsgiver. Det skjer gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av ens forpliktelser etter arbeidsmiljøloven, sier fagsjef i NHO Service Even Hagelien.

NHO Service har fra tidligere positiv erfaring fra etablering av godkjenningsordninger for renholdsbransjen og vakt- og sikkerhetsbransjen.

– Den nye ordningen gir bemanningsbedriftene mulighet til å sette fokus på arbeidsgiverrollen, både for bemanningsbedriften men også for kunden. Vi er opptatt av at kunden skal etterspørre kvalitet og at man har ting på plass som arbeidsgiver. Det betyr ikke at alle de som ikke er revidert, ikke har alt på plass, men som Revidert Arbeidsgiver har man mulighet til å bevise det, sier han.

Han påpeker at det har vært en stor politisk debatt der det har vært stor fokus på bransjen med økt kontroll og regulering.

– Noen har i den forbindelse vært eksponert for uheldig praksis. I den forbindelse har vi sett at noen ønsker å skape et inntrykk at bemanningsbransjen ikke er ryddig. De fleste er ryddige og seriøse, med den nye ordningen blir det enklere å kontrollere.

Eget ønske fra bransjen

Utgangspunktet for den nye ordningen startet med at generalforsamlingen i NHO Service for bemanningsbransjen ønsket at styret for bransjen skulle arbeide for å etablere en godkjennelsesordning. Det ble nedsatt en mindre arbeidsgruppe med representanter fra bransjen og administrasjonen i NHO Service, som utviklet et konsept om frivillig revisjon av arbeidsgiveransvaret, blant annet i samarbeid med Arbeidstilsynet. Våren 2012 ble det gjennomført tre pilotprosjekter som testet revisjonskravene og veiledningen.

Høsten 2012 ble revisjonsdokumentet revidert i lys av disse erfaringene. – Dette har dannet grunnlaget for den ordningen som vi har i dag.

Fra nyttår ble den endelige ordningen Revidert Arbeidsgiver etablert.

Dette blir bedriftene revidert på:

1. Selvevaluering av kontrollpunktene

2. Kontroll av standard ansettelseskontrakter

3. Vurdering av risikoforhold hos innleier

4. Ansvar for at HMS er avklart mellom utleier og innleier.

5. Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling

6. Avslutning av oppdraget før tiden – håndtering av lønnsplikt

7. Sykepenger – når oppdraget opphører og den ansatte var aktuell for forlengelse av oppdraget eller for nytt oppdrag

7. Langtidssykemeldte – oppfølgning

8. Stillingsvernet når oppdrag opphører til avtalt tid i forhold til andre aktuelle oppdrag

Les hele saken i Personal og Ledelse nummer 5/2014.

Les mer om Revidert Arbeidsgiver her.

"