Tromsø
Tromsø

Mest sykefravær i Nord

Sykefraværet varierer mellom ulike fylker i Norge. Det er størst sykefravær i de nordligste fylkene og minst i de vestlige. Unntakene er Østfold og Oslo.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norge er 6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå, men det varierer mellom ulike fylker.

Finnmark har det høyeste sykefraværet i Norge med 7,7 prosent av avtalte dagsverk. Da er både det legemeldte sykefraværet og egenmeldinger regnet med. Nordland og Troms er de fylkene som her nest høyest sykefravær med 7,2 prosent. Tallene er fra andre kvartal i år, det vil si i vår og sommermånedene, men tendensen er den samme hele året. Østfold har like høyt sykefravær som Troms og Nordland.

Flere vestlandsfylker ligger lavt på tabellen. Lavest sykefravær er det i Rogaland (5 prosent), Sogn og Fjordane (5,7 prosent) og Vese-Agder (5,9 prosent).

Nest lavest sykefravær har Oslo (5,3 prosent).

Finnmark: 7,7 Østfold: 7,2 Nordland: 7,2 Troms: 7,2 Oppland: 6,9 Nord-Trøndelag: 6,9 AustAgder: 6,7 Buskerud: 6,4 Hedmark: 6,2 Telemark: 6,2 Hordaland: 6,2 Møre og Romsdal: 6,2 Akershus: 6,1 Sør-Trøndelag: 6,1 Vestfold: 6,0 VestAgder: 5,9 Sogn og Fjordane: 5,7 Oslo: 5,3Rogaland: 5

(Kilde: Statistisk sentralbyrå, sykefravær 2. kvartal 2014)

Økning i fraværet

Når sykefraværet var 6,0 prosent i 2. kvartal i år, er det en oppgang på 0,5 prosent fra året før. Sykefraværet for menn og kvinner var henholdsvis 4,6 og 7,8 prosent.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor, med 5,5 prosent, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 5,8 og 8,0 prosent.