Senior-med-PC
Senior-med-PC

Alle nordmenn er på nett

95 prosent av befolkningen har vært på internett de siste tre månedene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Andelen brukere øker også kraftig blant de eldre.

Publisert

Nordmenn er mye og ofte på nettet. Det gjelder i stadig større grad også de eldre. (Ill.foto: Yay images).

Antall nordmenn som bruker internett er stabilt og høyt. De minst aktive brukerne er personer over 65 år, men internettbruken i denne gruppen har økt kraftig de siste årene og nå bruker 3 av 4 seniorer internett.

Bruker nettet til alt

Vi bruker internettet i akselererende grad, på flere plattformer og til flere oppgaver. Bruken av nett-telefon har det siste året økt med 7 prosent til 43 prosent. Søk etter informasjon om varer og tjenester har økt mest, med 9 prosentpoeng til 88 prosent. Aktiviteter som e-post, lesing av nettaviser og bruk av nettbank ble i 2014 utført av omtrent 90 prosent av befolkningen mellom 16-74 år.

Vi handler også mer via nettet. 77 prosent av oss har kjøpt en vare eller tjeneste på nettet i år. Det vi helst handler på nettet er reiser og billetter til ulike arrangementer.