Ingunn Christiansen NHO
Ingunn Christiansen NHO

Skal rekruttere flere med hull i CVen

Det finnes veldig mange grunner til at folk faller ut av arbeidslivet. NHO-prosjektet Ringer i Vannet tar sikte på å hjelpe dem tilbake.

Publisert

Ingunn Blauenfeldt Christiansen er prosjektleder for Ringer i Vannet i Oslo og Akershus. – At personer som har falt ut av arbeidslivet igjen kommer tilbake i fast arbeid har stor betydning både for den enkelte og for samfunnet. (Foto: Ole Alvik)

Ringer i Vannet er et landsomfattende NHO-prosjekt som skal hjelpe folk som har vært gjennom et attføringsløp tilbake i jobb, samtidig som bedriftene skal få rett person i rett jobb og hjelp og oppfølging i forbindelse med ansettelsene. Ingunn Blauenfeldt Christiansen er prosjektleder for Oslo og Akershus.

- De fleste medlemsbedriftene i NHO er små og mellomstore bedrifter. 95 prosent har færre enn 100 ansatte. Mange av disse trenger arbeidskraft og opplever at rekrutteringsprosessen kan være både tids- og kostnadskrevende, forteller hun.

Mindre usikkerhet

Næringslivet ønsker treffsikkerhet og trygghet når de rekrutterer. En feilansettelse kan få store konsekvenser. Det gjelder ikke minst i små og mellomstore virksomheter. Derfor er mange arbeidsgivere forsiktige med å ansette personer som av en eller annen grunn har store hull i CVen. Ofte er skepsisen ubegrunnet, men den må tas på alvor. Ringer i Vannet tilbyr derfor tett oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker, for at arbeidsgivere skal føle større trygghet når de rekrutterer fra attføringsbedrifter.

– Vi har bedriftenes behov i fokus. Når bedriften inngår en avtale med oss, så kartlegger vi rekrutteringsbehovet, finner riktig kandidat og tilbyr tett oppfølging fra attføringsbedriften sin side, forteller Christiansen.

Prøveperiode

Bedriftene kan bli kjent med jobbsøkerne i en praksisperiode før de ansetter fast. Denne er vanligvis på tre måneder. I denne praksisperioden har medlemsbedriftene ikke arbeidsgiveransvar for kandidaten.

- Hvis ikke det blir klaff mellom arbeidstaker og bedrift kan arbeidstakeren gå tilbake til attføringsbedriften igjen og får prøve seg et annet sted.

- Dette er ikke et tilbud om gratis praksisplasser. Målet er at de raskest mulig skal komme over i vanlig arbeid, presiserer Christiansen.

Attføringsbedriftene samarbeider

I Oslo og Akershus samarbeider 15 attføringsbedrifter som er medlemmer i NHO om prosjektet. Hver attføringsbedrift har utpekt en Key account manager (KAM) som skal være dedikert til dette arbeidet. KAMene fra de ulike attføringsbedriftene har månedlige møter og samarbeider om å finne de best egnede kandidatene til bedriftene. Kandidatene velges dermed ut fra den totale basen til alle attføringsbedriftene. Dermed øker sannsynligheten for å finne rett kandidat.

- De som jobber i attføringsbedriftene er eksperter på arbeidskvalifisering og arbeidsinkludering. Med Ringer i Vannet forplikter de seg til å følge opp både kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse, sier Christiansen.

Hvem er jobbsøkerne?

Det er mange grunner til at folk har falt ut av arbeidslivet. Noen har små eller store funksjonshemminger, andre kan ha psykiske problemer, det kan være ungdom som har sluttet på skolen og mange andre årsaker. Det er ingen ensartet gruppe. Mange er fagutdannede og har mye arbeidserfaring fra tidligere, andre har lite arbeidserfaring.

- Variasjonen er veldig stor. I attføringsbedriftene her i Oslo og Akershus er det til enhver tid ca 2 500 personer som er klar til å gå ut tilbake til arbeidslivet igjen, men som har huller i CVen. Men dette prosjektet gjør det mindre risikofylt for bedriftene å ansette en arbeidstaker som har vært gjennom et attføringsløp, fordi de får tett oppfølging fra attføringsbedriften gjennom hele prosessen.

Tror på vekst

I Oslo og Akershus er 4646 bedrifter medlem av NHO. Etter at prosjektet har eksistert i et drøyt år er det 54 medlemsbedrifter i Oslo og Akershus som har signert avtalen. Det er med andre ord mye upløyd mark. Ingunn Blauenfeldt Christiansen har imidlertid stor tro på at flere bedrifter vil benytte seg av tilbudet når det blir bedre kjent. Målet er hundre nye avtaler i løpet av 2014.

- Dette er et vinn/vinn prosjekt for alle parter, både for samfunnet, bedriftene og de som av en eller annen grunn har falt ut av arbeidslivet, sier hun.

- Det øker tryggheten ved ansettelser

Lena Owrum Vonka i Lenas HelsePersonell har ansatt to medarbeidere via Ringer i vannet. På den måten fikk de god hjelp til å løse rekrutteringsproblemene. (Foto: Jan Remi Wengaard, KAREA)

Lenas Helsepersonell har rekruttert via Ringer i vannet.

– Vi er kjempefornøyd med oppfølgingen, sier daglig leder Lena Owrum Vonka.

Lena Owrum Vonka er leder for Lenas HelsePersonell, som er et bemanningsbyrå for helsesektoren. De har også en skrivestue som skriver legejournaler etter diktafon. Vonka har ansatt to personer til å skrive legejournaler via Ringer i vannet.

– Jeg synes at det har vært en fin måte å rekruttere på. Vi ansatte i utgangspunktet tre personer, men den tredje valgte selv å slutte, forteller hun.

Hadde du ansatt folk med hull i CVen hvis det ikke hadde vært for Ringer i vannet?

– Jeg hadde nok vært litt mer betenkt. Man blir litt mistenksom når det er hull i CVen og lurer på hva som er årsaken.

Hva er det ved Ringer i vannet som gjør at du likevel ansetter folk som har vært ute av arbeidslivet en stund?

– Fordi vi har en prøveperiode der de fortsatt er tilknyttet attføringsbedriften. Da kan både vi og jobbsøkeren avslutte prosjektet hvis det ikke fungerer. Dessuten får vi veldig god oppfølging fra attføringsbedriftene. Jeg synes at de har vært utrolig dyktige. Det gir en ekstra trygghet.

De to som ble fast ansatt hos Lenas HelsePersonell jobbet i seks måneder før de ble fast ansatt. I denne perioden fikk de også opplæring i journalskriving og medisinsk terminologi. Før de ble fast ansatt fikk de lønn fra Nav. Etter de seks månedene ble de ansatt på ordinær måte.

– Jeg synes dette er en veldig fin måte å rekruttere på og jeg anbefaler andre å prøve det ut. Men det er viktig at det gjøres en grundig bakgrunnssjekk og at kandidatene er motivert for jobben, sier Lena Owrum Vonka

Ringer i Vannet metodikken:

– Prosjektlederne i Ringer i Vannet tar kontakt med NHO-bedrifter som de vet trenger folk.

– Det inngås en avtale mellom bedriften og Ringer i Vannet. Avtalen har en forpliktelse om ansettelse på kort eller på lang sikt.

– Rekrutteringsbehovet hos bedriften kartlegges. Man finner ut hva slags arbeidskraft bedriften trenger.

– Hver attføringsbedrift har plukket ut en medarbeider som skal være key account manager (KAM) for Ringer i Vannet.

– KAMene fra de ulike attføringsbedriftene møtes hver måned. De samarbeider om å finne de best egnede kandidatene til ulike stillinger. Dette samarbeidet mellom attføringsbedriftene er unikt for dette prosjektet.

– Etter at en Ringer i Vannet-avtale er underskrevet med en NHO-bedrift blir en av KAMene utpekt som hovedKAM for denne bedriften.

– HovedKAM formidler aktuelle kandidater til bedriften. Bedriften plukker ut og innkaller kandidater til intervju. Bedriften intervjuer kandidat(ene) og velger den som de mener er best egnet til jobben.

– Attføringsbedriften har ansvaret for eventuelle kurs og oppfølging av arbeidstaker, de skal holde tett kontakt med arbeidsgiver og følge opp offentlige instanser.

– I prøveperioden kan arbeidsforholdet avsluttes på kort varsel. Arbeidstakeren går da tilbake til attføringsbedriften.

Reportasjen er fra Personal og Ledelse nummer2/2014.

"