kraftlinje
kraftlinje

Betydelig underrapportering av strømskader på jobb

Hvert år rammes omlag 3000 personer av strømulykker her i landet. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet på jobben. Bare et fåtall av disse rapporteres inn til Direktoratet for sikkerhet og beredskap melder STAMI.

Publisert

Årlig rapporteres ca 70 hendelser til Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Trolig viser dette bare de alvorligste ulykkene. Undersøkelser fra en rekke elverks- og installasjonsbedrifter bekrefter en betydlig underrapportering.

Når de ansatte selv skal vurdere om de har vært ute for en alvorlig ulykke kommer tallene opp i 2-3000 ulykker årlig blant de ca 40 000 personene som arbeider med produksjon og distribusjon av elektrisitet. Dette gir en skadefrekvens på opp mot 8 prosent årlig, og mange av dem har i varierende grad fått senskader.

Ved strømskader kan kildene være høyspent strøm, lavspent strøm eller lynnedslag. Av disse tre er lynnedslag farligst, og blir man truffet av lynet er det liten sjanse for å overleve. Når noen likevel slipper fra det med livet i behold, har lynet oftest truffet et nærliggende høyere punkt først før strømmen føres videre gjennom personen.

Lavspent strøm (under 1000 volt) gir oftest skader ved direkte berøring. Mange tror lavspent strøm ikke er så farlig, men den kan være dødelig, og blir man utsatt for strømgjennomgang i flere sekunder kan den også gi helseskader.

Ved strømgjennomgang blir kroppen en del av strømkretsen, og da er strømstyrke og strømvei avgjørende for skadegraden. Det er viktig å være klar over at på grunn av stadig hyppigere bruk av elektriske apparater i privathus, legges det i dag stadig høyere spenning inn til sikringsskap, 400-600 volt er ikke uvanlig.

De fleste dødsfallene på grunn av strømulykker skyldes imidlertid høyspent strøm (over 1000 volt). Ofte skjer disse ulykkene på grunn av gnistdanning i luften mellom strømførende materialer, det som kalles lysbuedannelse. Ved høyspent strøm kan store mengder energi overføres på brøkdelen av et sekund

Les mer om hvilke skader strøm kan gi

"