optimera
optimera

Utdanner medarbeidere til kursinstruktører

Myndighetenes krav om opplæring i bruk av arbeidsutstyr er strenge og kursbehovet stort. Nå trapper Optimera opp opplærings- og utdanningstilbudet til proffmarkedet ved å utdanne egne medarbeidere til instruktører.

Publisert

– Vi ønsker å skape merverdi for kundene ved å lære opp egne folk slik at de kan sertifisere kundene i bruk av verktøy og fallsikring, sier opplæringsansvarlig Christine F. Thoresen, her sammen med kursholder og selger Roy Krogh.

Gjennom mange år har Optimera gjennomført opplæring blant annet i samarbeid med sine leverandører. Nå trapper selskapet opp opplæringsvirksomheten, skriver Optimera i en pressemelding.

– Som arbeidsgivere er våre kunder pålagt å gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyr. I mange tilfeller kreves sertifisering for å kunne gi slik opplæring. Å oppnå sertifisering krever tid som mange av kundene våre ikke har. For å bidra til forenkling og skape merverdi for kundene våre, utdanner vi derfor medarbeidere – som kundene ofte møter – til instruktører slik at de kan gi godkjent opplæring, sier opplæringsansvarlig Christine F. Thoresen.

Opplæring i fallsikringsutstyr og elverktøy

Optimera har ca. 30 selgere som jobber dedikert med verktøy og festemidler. Disse har fått opplæring i å holde to forskjellige kurs, henholdsvis i bruk av fallsikringsutstyr og elverktøy, spiker- og boltespistoler. Det var en merkedag da verktøy- og festemiddelselger Roy Krogh nylig gjennomførte opplæring for 35 kursdeltakere, inkludert utenlandske statsborgere hvor bruk av tolk var nødvendig.

Opplæringen Krogh og hans kolleger gjennomfører i bruk av spiker- og boltepistoler, er regulert i Forskrift om utførelse av arbeid, § 10, som gjelder krav til bruk av arbeidsutstyr. I hht. § 10-1 kreves det dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Dette gjelder også fallsikringsutstyr.

- En investering i HMS og kompetanse

Optimera utsteder kursbevis, og denne dokumentasjonen av både praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for myndighetene.

– Opplæring er en investering i HMS og kompetanse hos medarbeidere – og fin kompetanse å kunne skilte med på CV-en både for kursdeltakere og kursholderne, sier Thoresen.

(pressemelding)