figurer-planke
figurer-planke

Stabil ledighet i juni

Det var ingen økning i arbeidsledigheten i juni, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Publisert

– Etter en større oppgang i mai, holdt ledigheten seg på et stabilt nivå i juni. Dette er i tråd med våre forventninger, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

Antallet helt ledige var uendret fra mai til juni. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak gikk ned med 300 personer i samme periode, viser sesongjusterte tall.

Ledigheten falt mest for butikk- og salgsmedarbeidere

Målt i antall personer, økte ledigheten mest for bygge- og anleggsarbeidere, fulgt av reiseliv- og transportmedarbeidere. Ledigheten falt mest for butikk- og salgsmedarbeidere og for helse, pleie og omsorgsmedarbeidere. Prosentvis økte ledigheten mest innen bygg- og anleggsyrker og den gikk mest ned innen helse, pleie og omsorgsyrker.

Finnmark hadde den største prosentvise økningen, fulgt av Troms og Vest-Agder i juni, mens den falt mest i Aust-Agder og Østfold.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak

I juni var 73 500 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 6 900 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,5 prosent på samme tid i fjor.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 84 400 personer, som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er 2 200 flere enn i juni i fjor, men målt som andel av arbeidsstyrken er det ingen endring fra i fjor.

Størst økning for ingeniør- og ikt-fag

Siden juni i fjor har ledigheten økt mest innen ingeniør- og ikt-fag, med 32 prosent. Dette tilsvarer 900 flere ledige. Ledigheten blant ledere har økt med 28 prosent, noe om tilsvarer en økning på 200 personer. Begge yrkesgruppene har likevel lav ledighet målt som andel av arbeidsstyrken.

Barne- og ungdomsarbeidere, bygge- og anleggsarbeidere og reiseliv og transport har den høyeste ledigheten i juni med 4,4 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,9 prosent i juni i fjor. Ledigheten er lavest innen akademiske yrker med 0,8 prosent og innen undervisningsyrker med 1,0 prosent. Det er kun innen akademiske yrker at ledigheten er lavere enn i juni i fjor. For alle andre yrkesgrupper er ledigheten høyere.

Ledigheten øker mest blant de som har søkt arbeid lenge

Halvparten av de ledige i juni har vært arbeidssøkere i mer enn et halvt år. Sammenliknet med juni i fjor, er det 17 prosent flere helt ledige som har søkt arbeid i over et halvt år. Økningen er størst blant de som har vært arbeidssøkere over to år, der er det nå 19 prosent flere ledige enn på samme tid i fjor.

Høyest ledighet i Østfold

Sammenliknet med juni i fjor, har ledigheten økt mest i Nord-Trøndelag og Rogaland, med henholdsvis 22 og 20 prosent, fulgt av Buskerud med en økning på 15 prosent. I Oppland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms er ledigheten lavere i juni i år enn i fjor. Størst nedgang var det i Oppland, med 3 prosent.

Arbeidsledigheten i juni er høyest i Østfold med 3,7 prosent av arbeidsstyrken, og i Oslo og Finnmark, med henholdsvis 3,5 og 3,4 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet, med 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Rogaland og Møre og Romsdal, begge med 2,1 prosent.

(pressemelding)