E-post 1
E-post 1

Fleksible ansatte jobber mer for samme lønn

Økt fleksibilitet i arbeidet gjør at medarbeidere i kunnskapsbaserte yrker stadig jobber mer, også når de har fri. Det kommer frem i en ny studie ved Stockholms Universitet.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Selv om mange kan jobbe hjemmefra, viser studien at de fleste reiser inn på jobb, fremfor å jobbe hjemme. Det skyldes blant annet sterke sosiale relasjoner og forventninger. Det konkluderer Kristina Trygg ved Kulturgeografisk Institutt, Stockholms Universitet.

Sosial kontakt

Ifølge studien er mulighet for sparring med kolleger, samvær og frykten for å gå glipp av viktig informasjon blant de viktigste årsakene til at man møter opp på jobben, selv om man har mulighet til å jobbe hjemme.

Samme lønn

Etter endt arbeidsdag fortsetter mange å sjekke jobbmail, blant annet fordi man ved hjelp av nye teknologiske hjelpemidler er «online» hele tiden. Dette skjer mer eller mindre automatisk.

Den ekstra arbeidstiden oppfattes ikke som reell arbeidstid. Det betyr at grensen mellom jobb og privatliv blir stadig mer utydelig. Dermed overgår disse medarbeiderne det daglige antall timer de får betalt for å jobbe.

Høye forventninger

Når kunnskapsmedarbeiderne sjekker jobbmail på fritiden, gjøres det fordi det oppleves som nødvendig.

Forskeren sier det er forventninger fra kolleger, ledere og kunder om å være tilgjengelige etter endt arbeidsdag, som gjør at de sjekker og svarer på henvendelser. Det handler både om en opplevd forventning og en reell forventning.

Mangler en tydelig arbeidstidspolitikk

Trygg peker på at en av årsakene til at grensene flyter ut mellom jobb og privatliv, skyldes at virksomhetene mangler en tydelig politikk for arbeidstider.

Dessuten betrakter mange medarbeidere sitt arbeid som en interesse, noe som gjør at de har behov for å ha kontroll på hva som skjer, selv når de ikke er på jobb.

Studien er gjennomført blant kunnskapsmedarbeidere i Stockholm innen ledelse, HR, PR og kommunikasjon, IT, og forskning og forvaltning.

Les mer om studien her.

"