Sunniva-Ørstavik
Sunniva-Ørstavik

Økt fokus på likestilling

- Det er positivt at Høyre-/Fremskrittsparti-regjeringen sier de vil styrke likestillingen og skape et bedre diskrimineringsvern for alle, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til den nye regjeringserklæringen. Ombudet understreker at dette forplikter i det videre arbeidet.

Publisert

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud. 

Ørstavik minner om at en styrking av likestillingen må bety økt innsats, samt flere, bedre og konkrete virkemidler. Styrking av likestillingen må også bety en styrking av likestillingsapparatet, slik Likestillingsutvalget foreslo.

- Det er positivt når den nye regjeringen sier at vold i nære relasjoner, utdanning, arbeidsliv og integrering er viktige innsatsområder i et likestillingsperspektiv. Men dette må følges opp med konkrete tiltak, sier ombudet.

Ørstavik viser til at regjeringen vil ”bygge sin likestillingspolitikk på positive, stimulerende virkemidler fremfor kvotering”. Hun advarer mot å fjerne konkrete virkemidler, som kvotering, før de positive, stimulerende virkemidlene er på plass og kan fungere som det det skal – fremmer likestilling.

- Jeg skal utfordre den nye regjeringen slik at de fine ordene blir virkelighet, og gir mer likestilling for flere, sier hun til LDO's nettsider.

Les hele saken her.

"