regnskap (colourbox)
regnskap (colourbox)

Ny økning i konkurstallene

Tdensen med flere konkurser fortsetter. I oktober økte antallet konkurser med 15,8 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor. Hittil i år har konkurstallene økt med 16,6 prosent.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Det ble registrert 535 konkurser og tvangsavviklinger i oktober, mot 462 i oktober 2012. Dette er en økning på 15,8 prosent.

Økningen var størst i Østfold, med 77,8 prosent. I Telemark økte konkurstallene med 73,3 prosent, i Troms med 55,6 prosent. Noen fylker hadde allikevel nedgang i konkurstallene, for eksempel Sogn og Fjordane, hvor antallet ble redusert med 63,6 prosent mens antallet konkurser og tvangsavviklinger i Vest-Agder gikk ned 50,0 prosent.

Hittil i år

Konkurstallene økte med 16,6 prosent i løpet av årets ti første måneder. Størst økning hadde Telemark, med 33,6 prosent. I Hedmark økte antallet konkurser og tvangsavviklinger med 33,0 prosent og i Oslo med 29,6 prosent. Bare Finnmark har hatt færre konkurser enn i fjor, med en reduksjon på 10,4 prosent.