Gunvor Ulstein
Gunvor Ulstein

Gunvor Ulstein fikk prisen "Kunsten å lede"

Gunvor Ulstein i Ulstein Group ble tildelt HR Norges pris ”Kunsten å lede”, en av norsk arbeidslivs mest høythengende anerkjennelser for godt lederskap. 

Publisert

<strong></strong><strong>Gunvor Ulstein er konsernsjef i Ulstein Group ASA og administrerende direktør i Ulstein Shipping AS, og har personlig og gjennom sin lederstil spilt en betydelig rolle i utvikling og omstilling av norsk industri.</strong>

Nå har 44-åringen blitt tildelt HR Norges gjeveste individuelle pris, den høythengende «Kunsten å lede».

Juryleder for HR Norges pris er Trude Husebø, til daglig HR-direktør i Skuld. Husebø er imponert over hva den industrielle topplederen fra Sunnmøre har fått til.

- Gunvor Ulstein er i toppklasse blant ledere i Norge. Hun har snudd opp ned på en virksomhet av stor betydning og med lange tradisjoner og gjort den konkurransedyktig på verdensmarkedet. Hun tar ansvar for lokalsamfunnet i Ulstein og andre bedrifter i omgivelsene på en måte som man tidligere så hos de gamle lederhøvdingene, sier hun.

Begrunnelse for Kunsten å lede 2013HR Norge begrunner tildelingen av Kunsten å lede til konsernsjef Gunvor Ulstein slik:

«Allerede 29 år gammel overtok hun ledelsen av hjørnesteinsbedriften i Ulsteinvik, som i dag representerer en bauta i norsk verftsindustri. I sin ledelse av virksomheten har hun vært tydelig, åpen og uredd og har vist at mot og tilstrekkelig grad av risikovillighet betyr mye for å lykkes. Under hennes ledelse har Ulstein Group satset sterkt på innovasjon og er blitt en innflytelsesrik leverandør av nyskapende design til skipsverft over hele verden. Da Gunvor Ulstein tok over, ble deler av tradisjonsbedriften solgt ut, men inntekter fra salget ble pløyet inn i ny virksomhet. Derfor er Ulsteinvik livskraftig som aldri før.

Blant norske ingeniører, konstruktører og teknologer er Gunvor Ulstein spesielt høyt verdsatt. Hun berømmes for evnen til å inspirere og utfordre, og å skape nye muligheter innenfor et felt der Norge en periode sakket akterut, men nå er tilbake i den globale toppklassen. Nærmere 70 skip med den karakteristiske baugformen ULSTEIN X-Bow finnes i havner eller seiler over hele verden. Skipene er i seg selv symboler på hva en leder kan få til.

Selv legger hun særlig vekt på å ha et arbeidsliv der det er kort vei mellom ledelse og ansatte. Det gjør at vi lettere får tilgang til alles ideer, sier hun. Å drive virksomhet på et lite sted medfører også en ekstra nærhet til ansatte. Gunvor holder en åpen dør for medarbeidere og gir all honnør til de ansatte for at ULSTEIN har oppnådd slik suksess. Det har vært sagt at hun tar ansvar på en måte som man tidligere bare så blant de gamle lederhøvdingene.

På Sunnmøre, i geografisk nærhet til Ulstein Group, ligger en rekke andre virksomheter som driver beslektet aktivitet. Nærheten gjør at de kan håndtere store prosjekter i fellesskap som hver enkelt av dem ikke kunne løfte alene. Gunvor Ulstein har vært en pådriver for å øke de effektene som fremkommer innenfor en livskraftig, regional klynge.

Ord som ansvarlighet og bredde karakteriserer dagens prisvinner. Hun tar regionalt, nasjonalt og internasjonalt ansvar. Hun har sittet i en rekke betydningsfulle utvalg og styrer, som for eksempel i Næringsdepartementet, Norges Bank, Eksportfinans, NHO og DNV. Hun har et glødende engasjement for saker som hun ser som viktige for næringslivet, og er sterkt aktiv i arbeid med å bedre rammevilkår for den maritime industrien. Hun brenner for det tekniske fagmiljøet, så vel som sitt eget nærmiljø og lokalsamfunn."

Særskilt godt lederskap over tid

Medlemsorganisasjonen HR Norge deler ut den årlige prisen til en leder som over tid har utvist særskilt godt lederskap og nådd mål på en måte som samsvarer med gode ledelsesprinsipper. Dette innebærer blant annet samspill mellom forretningsmessige og organisatoriske prosesser, forankring i sunne verdier og med basis i et positivt menneskesyn.

Priskomiteen oppnevnes av HR Norges styre og består av tidligere konsernsjef i Veidekke Terje Venold, direktør i Kulturrådet Anne Aasheim, Tove Selnes HR-direktør i Opera, fjorårets vinner, Øivind Christoffersen, og HR-direktør i Skuld, Trude Husebø.

Kunsten å lede er en av tre årlige priser HR Norge deler ut. De andre to er HR Prisen og Kompetanseprisen. Les hele saken her.

"