bygg sveising anlegg
bygg sveising anlegg

Økt arbeidsledighet i mars

I løpet av mars har det blitt 1 200 flere helt arbeidsledige, viser sesongjusterte tall fra NAV. Arbeidsledigheten er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert

Størst økning finner vi innen serviceyrker og annet arbeid, fulgt av bygge- og anleggsarbeid og industriarbeid.(Ill.foto: Karine H. Henriksen)

– Ledigheten øker nå i nesten alle yrkesgrupper. Noe av økningen i antall helt ledige henger sammen med at det er 400 færre som deltar i arbeidsmarkedstiltak denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Ved utgangen av mars er 70 000 personer registrert som helt ledige hos NAV og 19 000 på tiltak. Dette er 2 300 flere enn i mars i fjor, og tilsvarer en økning på 3 prosent.

Høyest ledighet innen bygg og anlegg

Fra februar til mars har antall helt ledige gått opp i de fleste yrkesgruppene. For bygge- og anleggsarbeidere har ledigheten økt de siste seks månedene, og det er nå 11 prosent flere ledige enn i mars i fjor.

Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg, med 5,3 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport med 4,3 prosent.

Ledigheten er lavest innen undervisning, med 0,7 prosent, og for meglere og konsulenter samt akademiske yrker, med 1,0 prosent.

Fortsatt lavest ledighet på Vestlandet

I løpet av mars økte ledigheten i de fleste fylkene. Størst oppgang finner vi i Sogn og Fjordane, Buskerud og Møre og Romsdal.

Fem fylker hadde nedgang i ledigheten fra februar til mars. Nedgangen var størst i Telemark og Akershus.

Rogaland har lavest ledighet, med 1,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal, alle tre med 2,1 prosent. Ledigheten er høyest i Østfold med 3,6 prosent og i Oslo, Aust-Agder og Finnmark med 3,4 prosent.

Powered by Labrador CMS