fotball
fotball

Lokalt samfunnsansvar står sterkere

Norske banker og finansinstitusjoner viser størst sosialt engasjement. Nesten 3 av 4 ansatte i bank- og finansnæringen sier at deres arbeidsgiver er engasjert i veldedige formål. Innsatsen og engasjementet er størst i nærmiljøet.

Publisert

Sponsing av lokale idrettslag der barn og unge er aktive har lang tid vært populært for næringslivet. (Ill.foto: Colourbox)

Dette viser Xtra personells årlige arbeidslivsundersøkelse. Totalt oppgir drøyt 42 prosent at de jobber i en virksomhet som engasjerer seg i veldedige formål. Størst er engasjementet i virksomhetens nærmiljø med 31 prosent, mens kun 19 prosent sier engasjementet er av nasjonal eller internasjonal art.

- Det er gledelig at nesten halvdelen av oss jobber i virksomheter som bryr seg om mer enn bare egne resultater. At engasjementet er størst lokalt, tror jeg henger sammen med at man har størst kjennskap til lokal frivillighet og veldedighet, samt et ønske om å bidra positivt der virksomheten har sitt tilholdssted og der man kan se synlige resultater av bidraget, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell i en pressemelding.

Undersøkelsen avslører store sektorforskjeller. Mens halvdelen av de ansatte i privat sektor sier virksomheten er engasjert i veldedighet sier kun 35,5 prosent av de ansatte i offentlig sektor det samme.

Det er en bransje som særlig utmerker seg positivt og det er bank- og finanssektoren. Her sier hele 72,2 prosent av de ansatte at virksomheten har et veldedig engasjement. 64 prosent sier dette engasjementet er knyttet til nærmiljøet.

- Dette er en tradisjonsrik bransje som foruten å ha betydelig finansielle ressurser også historisk har utvist et visst samfunnsansvar – særlig gjelder det lokalt. Det er nok ikke så rent få som har vokst opp med den lokale sparebanken som sponsor av det lokale idrettslaget eller økonomisk bidragsyter til lokale lag og foreninger. Bransjen har også to høyt profilerte veldedige stiftelser i Gjensidige-stiftelsen og Sparebankstiftelsen, det er tydelig at bransjen er opptatt av å bidra til ideelle formål, sier Zimmermann.

60 prosent av de spurte i undersøkelsen synes at deres virksomhet bidrar nok til samfunnet. 15,6 prosent synes at virksomheten kan bidra mer. Det er imidlertid interessant å registrere at det er flere ansatte i privat sektor - sektoren som har største engasjement - som også mener at virksomheten kunne gjort mer. 18 prosent i privat sektor mener at virksomheten ikke gjør nok for samfunnet, mens bare 13 prosent i offentlig sektor mener det samme.

De landsrepresentative undersøkelsene ble gjennomført av analyseselskapet InFact News i oktober 2012. 1013 mennesker i jobb ble spurt over telefon.

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Har du leder- eller personalansvar? Bestill et abonnement på Personal og Ledelse i dag!

"
Powered by Labrador CMS