Dykker dykking (Colourbox)
Dykker dykking (Colourbox)

Bedre sikkerhet for yrkesdykkere

Arbeid under vann er risikofylt og kan både medføre umiddelbar fare og uheldige langtidsvirkninger for dykkerne. Fra årsskiftet er det iverksatt nye dykkeforkrifter som skal gi bedre sikkerhet.

Publisert

Fra årsskiftet er det iverksatt nye dykkeforkrifter som skal gi bedre sikkerhet. Dykkereglene er tatt inn i de nye arbeidsmiljøforskriftene, som trådte i kraft 1. januar 2013. Det er fastsatt seks nye hovedforskrifter om arbeidsmiljø som skal gi virksomhetene en bedre og mer helhetlig oversikt over regelverket.

Regler om hvordan dykking skal gjennomføres finnes i kapittel 26 i forskrift om utførelse av arbeid. Regler om dykkerbevis mv. finnes i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område.

De viktigste endringene er:

  • Innføring av meldeplikt for dykk som planlegges med dekompresjon.
  • Krav til årlig helseattest for dykkere.
  • Dykkersertifikatene erstattes av dykkerbevis A og B.
Powered by Labrador CMS