Anniken Huitfeldt Foto: Karine H. Henriksen
Anniken Huitfeldt Foto: Karine H. Henriksen

Rettssaker om dagpenger trekkes

Regjeringen trekker de to rettssakene som gjaldt spørsmålet om staten kunne kreve at såkalte uekte grensearbeidere som var blitt helt arbeidsledige, måtte oppholde seg i Norge for å få dagpenger.

Publisert

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt. (Foto: Karine H. Henriksen)

Beslutningen er tatt etter en grundig vurdering av en uttalelse EFTA-domstolen ga like før påske. Domstolen mente at Norge etter den gamle trygdeforordningen ikke kunne kreve opphold i Norge for denne gruppen.

- Dette betyr ikke at det nå er fritt fram for å motta norske dagpenger i utlandet, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

EFTA-domstolen har bare uttalt seg om tolkningen av den gamle trygdeforordningen. Denne ble avløst av ny forordning 1. juni 2012. Domstolen gir ingen føringer for tolkning av ny forordning.

Trygderettens konklusjon i de to sakene blir dermed stående. Det betyr at det ikke kunne stilles krav om opphold i Norge for de helt ledige uekte grensearbeiderne etter den gamle trygdeforordningen.

En uekte grensearbeider er en person som jobber i et land, men bor i et annet, og som reiser hjem sjeldnere enn en gang i uken. Gruppen utgjør en liten andel av det totale antallet dagpengemottakere. Avgjørelsen har ikke betydning for andre dagpengemottakere.

- Jeg mener det er viktig at vi finner en løsning som er i tråd med EUs trygdeforordning, samtidig som vi utnytter det handlingsrommet vi har, sier arbeidsministeren.