Spinning
Spinning

Svenskene flinkere til å sponse trening

Selv om over halvparten av norske arbeidstakere har arbeidsgivere som gir økonomisk støtte til trening, og en av fire får muligheten til å trene innenfor arbeidstiden, ligger vi langt bak svenskene. For eksempel får dobbelt så mange svenske som norske arbeidstakere støtte til treningsavgift på treningssenter.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

56,5 prosent av norske arbeidstakere får økonomisk støtte fra sin arbeidsgiver til å trene, og det er støtte til treningsavgift på treningssenter som er mest utbredt. Hver fjerde arbeidstaker får slik støtte, mens 14,1 prosent mottar støtte til medlemskap i bedriftsidrettslag. Det viser Xtra personells årlige undersøkelse om sosiale goder i arbeidslivet.

Sammenlignet med svenskene er imidlertid ikke disse tallene noe å skryte av. I Sverige får hele 86,6 prosent av arbeidstakerne økonomisk støtte til trening. Tre av fem svensker får støtte til å betale treningsavgiften på treningssenter – det er dobbelt så mange som i Norge (60,8 mot 27,7 prosent). En mulig årsak til denne forskjellen er at det i Sverige er skattefritt å sponse de ansatte med trening. Det er det ikke i Norge.

- Det er et paradoks at det i Norge er skattefritt å by på alkohol på julebordet, mens arbeidsgivere må skatte av det dersom de sponser sine medarbeidere med trening. Dette systemet fremmer ikke akkurat folkehelsen, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell i en pressemelding.

Trening i arbeidstiden

27,8 prosent av de norske arbeidstakerne svarer at de får muligheten til å trene innenfor normal arbeidstid. Det er i offentlig sektor det er mest utbredt med tilrettelegging for trening i arbeidstiden. Her får 29,8 prosent muligheten til dette, mot 25,9 prosent i privat sektor. Innenfor offentlig forvaltning får nesten annen hver medarbeider, 45,7 prosent, tilrettelagt for trening i arbeidstiden.

– Jeg tror arbeidsgivere som legger til rette for trening i arbeidstiden får mye igjen for dette. I Xtra personell har vi over flere år lagt til rette for sporty fellesaktiviteter, både i og utenfor arbeidstid. Vår erfaring er at medarbeidere i god fysisk form har lavere sykefravær og yter mer på lang sikt. Derfor kommer treningen både den enkelte medarbeider og bedriften til gode, sier Zimmermann.

Mest raus i nord

De mest spandable arbeidsgiverne finner vi i Nord-Norge og Rogaland, der henholdsvis 75 og 72,8 prosent gir økonomisk støtte til trening. I motsatt ende av skalaen ligger Oslo. Bare 46,8 prosent av arbeidsgiverne i hovedstaden gir slik støtte.