Samhandling
Samhandling

Konkursnedgang i hele 2012

Konkurstallene gikk ned også i 2012. I løpet av året ble det registrert 4 745 konkurser og tvangsavviklinger i hele landet. Det tilsvarende tallet for 2011 var 5 438.

Publisert

– Nedgangen er på 12,7 prosent, omtrent det dobbelte av nedgangen fra 2010 til 2011. Det viser at den positive tendensen har holdt seg gjennom hele året, konstaterer underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret i en pressemelding.

Blant fylkene kan Hedmark notere seg for størst reduksjon i konkurstallene i året som gikk, med en nedgang på 31,4 prosent. Telemark fylke hadde 28,6 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger i 2012 enn i 2011, mens Akershus hadde 26,3 prosent færre.

Noen fylker opplevde likevel å få flere konkurser og tvangsavviklinger i 2012. Møre og Romsdal hadde en økning på 12,5 prosent, og i Vest-Agder økte tallet på konkurser og tvangsavviklinger med 3,6 prosent.

Positiv tendens ved årets slutt

Desembertallene viser samme tendens: 292 konkurser og tvangsavviklinger i desember 2012, mens tallet var 354 for samme måned i 2011.

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret – eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

(Brreg)