portrett-ingrid-finboe-sven.jpg
portrett-ingrid-finboe-sven.jpg

41 personer døde på jobb i 2012

I løpet av 2012 omkom 41 personer mens de var på jobb. Dette er 11 færre enn i 2011. - Arbeidsulykker kan og skal forebygges. Folk skal ikke dø på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Publisert

Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet mener alle arbeidsgivere må gjøre en risikovurdering for å redusere antall dødsulykker på jobb.

Gjennomsnittlig har 44 personer mistet livet på jobb de siste ti årene. I 2011 var tallet 52 omkomne. Det høye antallet arbeidsskadedødsfall i 2011 kan knyttes til at 11 mennesker omkom på jobb 22. juli 2011 melder Arbeidstilsynet.

Arbeidsskadedødsfall omfatter her kun det landbaserte arbeidslivet, som er Arbeidstilsynets myndighetsområde, og er foreløpige tall.

Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde 9 personer i 2012, mot 11 i 2011. I industrien døde 5 i 2012, mot 9 i 2011. I transport og lagring ble det registrert 4 arbeidsskadedødsfall, det sammen som i 2011. I primærnæringene omkom 8 personer, mot 4 i 2011.

- Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko på arbeidsplassen er viktig for å forebygge ulykker. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen, er det helt nødvendig å ha god kjennskap til hvilke farer som faktisk finnes. Derfor må alle arbeidsgivere gjøre en risikovurdering, sier Finboe Svendsen.

Fram til år 2000 hadde vi en markant nedgang i antall dødsulykker, men etter dette ser det ut til at utviklingen har flatet ut.

Tallet for 2012 viser foreløpig en liten nedgang i antall arbeidsskadedødsfall sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 10 år.

- Arbeidstilsynet følger utviklingen nøye, og vi gjennomfører flesteparten av våre tilsyn i de mest risikoutsatte bransjene, sier Finboe Svendsen.