Joakim Lystad NAV
Joakim Lystad NAV

Nedgang i ledigheten

 I løpet av januar ble det 700 færre arbeidsledige, viser sesongjusterte tall fra NAV. Arbeidsledigheten er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert

Joakim Lystad i NAV. (Foto: Karine H. Henriksen)

– Siden i fjor høst har det kun vært små endringer i ledigheten. Etter to måneder med oppgang gikk ledigheten ned denne måneden. Dette viser at ledigheten fortsatt holder seg på et stabilt lavt nivå i Norge, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en melding.

Ved utgangen av januar er 71 500 personer registrert som helt ledige hos NAV. Dette er samme antall som i januar i fjor.

Flere ledige stillingerFor tredje måned på rad ser vi at det lyses ut flere nye stillinger. Fra desember til januar ble det lyst ut 2 prosent flere jobber, viser sesongjusterte tall.

I løpet av januar ble det registrert 23 900 ledige stillinger. Dette er én prosent færre stillinger per virkedag enn i januar i fjor. Det ble lyst ut 10 prosent flere nye stillinger innen lederyrker og innen helse, pleie og omsorg sammenliknet med januar i fjor. Samtidig ble det lyst ut 18 prosent færre nye stillinger innen bygge- og anleggsarbeid og 17 prosent færre innen kontorarbeid.

Høyest ledighet innen bygg og anleggAntall helt ledige har gått ned i de fleste yrkesgruppene fra desember til januar, ifølge sesongjusterte tall. Størst nedgang finner vi innen reiseliv og transport. Innen bygge- og anleggsarbeid har ledigheten vært økende de siste månedene.

Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg med 5,2 prosent, fulgt av reiseliv og transport med 4,4 prosent. Ledigheten er lavest innen undervisning med 0,8 prosent og for meglere og konsulenter med 1,0 prosent.

Fortsatt lavest ledighet på VestlandetI løpet av januar gikk ledigheten mest ned i Troms og Telemark, viser sesongjusterte tall. Størst oppgang finner vi i Aust-Agder, Oslo og Nordland.

Rogaland har lavest ledighet, med 1,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Sogn og Fjordane (2,0 %), Hordaland (2,1%) og Møre og Romsdal (2,2 %). Ledigheten er høyest i Finnmark med 3,7 prosent og i Østfold med 3,6 prosent.

Les mer om utsiktene for det kommende året i neste utgave av Personal og Ledelse.