Barnehage
Barnehage

Barnehageledere drukner i papirarbeid

Mer papirarbeid i barnehagene gjør at ledere får mindre tid til barna. Mange forlater jobben og bidrar til en stadig større mangel på kvalifiserte førskolelærere, skriver forskning.no.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

I boka Barnehagen som arbeidsplassstiller høgskolelektor Magritt Lundestad blant annet spørsmålet: Hva skal til for at de pedagogiske lederne blir værende i yrket? Lundestad er høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

I jakten på svar har Lundestad dybdeintervjuet en rekke erfarne pedagogiske ledere og styrere som alle har vært åtte år eller mer i yrket, for å finne ut mer om hvordan førskolelærerne selv opplever sine arbeidsdager. Intervjuene avdekker en rekke utfordringer ved å jobbe som pedagogisk leder i barnehagen, men også hva som gir erfarne ledere og styrere glede og motivasjon i arbeidet.

Glede og stress

Informantene påpeker at barnehagen er et arbeidssted der det er mye rom for fysisk utfoldelse. I hvilket annet yrke er det for eksempel mulighet for å leke, klatre og gå tur i arbeidstiden?

– Men på den andre siden er barnehagen også et arbeidssted med mye støy, og flere får støyskader, sier Lundestad. Barnehagelederne trekker også fram intense arbeidsdager og høyt sykefravær som negative faktorer.

(forskning.no)

"