Vaskedame cb532344 S
Vaskedame cb532344 S

Nedgang i kjøp av svart arbeid

Det er litt færre som sier de har kjøpt svart arbeid de to siste årene. Det viser en undersøkelse om privatpersoners kjøp av svart arbeid som Opinion har gjennomført for Skattedirektoratet og "Samarbeid mot svart økonomi".

Publisert

Bildetekst her...

I alt 20 prosent oppgir at de har kjøpt svart arbeid de to siste årene. Dette er en nedgang på tre prosentpoeng siden 2009.

- Det er gledelig at det har gått noe ned, men det er to bransjer som utmerker seg særlig negativt, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Renhold og snekkerarbeid verst

Her ser vi at hele 25 prosent av de som sier de har kjøpt tjenester svart, har kjøpt renholds- eller snekkertjenester.

Nesten halvparten av alle som sier de har kjøpt svart de to siste årene, har kjøpt renholds- og vasketjenester.

Arbeid med lav risiko

Også i 2009 ble dette som oftest kjøpt svart. Andelen svart arbeid er også høy for andre håndverkstjenester som maler (28 prosent), murer (21 prosent) og snekker (19 prosent). For elektriker og rørleggerarbeid er andelen svart arbeid betraktelig lavere.

- Det kan tyde på at svart arbeid er mer utbredt blant tjenester som i mindre grad er forbundet med risiko ved feil utførelse. For elektriker- og rørleggerarbeid er andelen svart nede i 7-8 prosent, sier skattedirektøren.

Kjøper av hverandre

Kjøpere og selgere av svart arbeid har mange likhetstrekk. Kjennetegn ved kjøperne er at de i stor grad er menn, under 30 år og bor på Østlandet. Han er ansatt i privat sektor eller driver egen næring og er ikke medlem av noen fagorganisasjon.

Hele 60 prosent av de som har utført svart arbeid sier de også har kjøpt svart arbeid. Det tyder på at denne gruppen kjøper og selger svart arbeid til hverandre. Dette underbygges ved at hele 75 prosent av svart arbeid ble formidlet via kollegaer, naboer eller venner.

De som kjøper svart kjøper i gjennomsnitt for mindre beløp enn ved forrige undersøkelse i 2009. Nesten halvparten har kjøpt for under 4000 kroner. Flesteparten (89 prosent) betaler kontant og ikke via bank.

Flere oppgir å ha kjøpt svart arbeid av utlendinger i forhold til 2009. Det er en økning på 7 prosentpoeng til 29 prosent fra 2009. Renholdstjenester står for nesten halvparten av alle svarte kjøp fra utlendinger.

Billig og kjent

De fleste kjøper svart fordi de mener prisen er lavere (45 prosent) og fordi de kjenner den som gjør arbeidet (42 prosent).

Det er en liten økning i positiv retning i synet på svart arbeid. Nesten halvparten ser på private personers kjøp av svart arbeid som et alvorlig samfunnsproblem og hele 67 prosent mener at svart arbeid er en trussel for seriøse firmaer.

Undersøkelsen er gjennomført i februar 2011 som en webundersøkelse i Norstats befolkningspanel. Det er gjennomført 2000 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg 18 år og eldre.

(NHO)

Powered by Labrador CMS