COLOURBOX1073356---industri.jpg
COLOURBOX1073356---industri.jpg

Lønna opp 1,2 prosent

Lønnsindeksen for gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industrien økte med 1,2 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, viser foreløpige tall. Denne veksten var 0,1 prosent i tilsvarende periode i fjor melder SSB.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Statistikken viser lønnsutviklingen over året for heltidsansatte i ulike næringsområder, en utvikling som varierer mellom næringer og kvartaler over året.

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn viser en vekst siste kvartal på 1,2 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet.

I industri og oljesektoren har gjennomsnittlig månedslønn gått ned med henholdsvis 1,7 prosent og 7,3 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2011.

Dette skyldes mindre bonusutbetalinger enn i kvartalet før. Til sammenligning har gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftproduksjon økt med 6,5 prosent, som i hovedsak skyldes vekst i bonusutbetalinger.

(SSB)

Powered by Labrador CMS