Mobil-overvåking
Mobil-overvåking

Sjefen vil ha deg tilgjengelig

Tre av fire sjefer forventer at du skal være tilgjengelig også utenom arbeidstid, viser ny undersøkelse.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

26 prosent av norske toppledere forventer i stor grad at de ansatte er tilgjengelige når de har fri, mens ytterligere 50 prosent forventer det i en viss grad. Det viser en undersøkelse blant 2000 toppledere som Perduco har gjort for Telenor.

Flytende grenser

– En stor andel av bedriftene tilrettelegger løsninger for at medarbeiderne skal kunne jobbe andre steder enn på sin faste arbeidsplass. Dette senker åpenbart terskelen for å ta kontakt også utenom normal arbeidstid, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Ny teknologi endrer måten nordmenn arbeider på. Vi leser og skriver e-poster på mobilen. Via PC-en har vi møter med kolleger som befinner seg et helt annet sted, og vi har gjerne full tilgang til jobbens interne datanettverk hjemmefra.

Nye spilleregler i arbeidslivet

Slik fleksibilitet løser ofte problemer for ansatte og bedriften. Men i andre tilfeller kan det føles som et press. Ny teknologi har skapt et behov for regler og kutymer for hvordan vi ønsker å samhandle, mener Foss.

– Vår erfaring er at dette ikke først og fremst er en sak mellom leder og medarbeider, men like mye medarbeiderne imellom. Det er viktig å avtale spilleregler, slik at det er en felles forståelse for hva som er greit og ikke, sier Foss.

Telefon viktigst

Av sjefene som forventer tilgjengelighet utenom arbeidstiden, mener 93 prosent at du skal ta telefonen når det har noe med jobben å gjøre, 46 prosent at du bør stille på jobb innen kort tid og 39 prosent at e-poster blir raskt besvart.

– For de fleste handler det om tilgjengelighet på telefon. Å være mulig å få tak i, er ikke nødvendigvis det samme som at man forventes å jobbe. Det kan være snakk om en rask avklaring på et spørsmål, sier Foss.

At en såpass stor andel forventes å kunne stille på jobb innen kort tid, kan forklares med at noen bedrifter er avhengig av å kunne kalle inn personer, mener han.

Transport- og lagerbedrifter skiller seg ut med spesielt høye forventninger. Her svarer til sammen 92 prosent av sjefene at ansatte bør kunne kontaktes utenom normal arbeidstid, hele 46 prosent forventer det i stor grad.

Oppmerksomhet

Daglig leder Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet er ikke overrasket over at tre fjerdedeler av sjefene forventer tilgjengelighet utenom arbeidstid.

– Sannsynligvis er det slik at jo høyere opp i stillingshierarkiet du er, desto mer tilgjengelighet forventes. Og at sjefen ringer er ikke bare en byrde. Det kan være en positiv form for oppmerksomhet som betyr at du tas med på viktige beslutninger, sier Steen.

Han trekker også fram en annen positiv side av tilgjengelighet og ny teknologi. Du blir mer fleksibel og trenger ikke å være på kontoret hele tiden.

Også arbeidslivsforskeren mener det er viktigere nå enn før å bli enige om når det er greit å ringe, og om hva.

– Allmenn arbeidslivsforskning viser at tydelighet i hva som forventes av ansatte i jobben, er viktig. Uklare forventninger om dette skaper usikkerhet og mistrivsel, sier Arild H. Steen.

Fylkesforskjeller

Det er store forskjeller mellom fylkene i hvilken grad bedriftsledere forventer at ansatte skal være tilgjenglige utenom normal arbeidstid. Prosenttallene under er summen av de som svarer ’’i en viss grad’’ og ’’i stor grad’’:

1. Aust-Agder: 90 %

2. Møre og Romsdal: 83 %

3. Nordland: 82 %

4. Vestfold: 80 %

5. Sogn og Fjordane: 78 %

5. Finnmark: 78 %

5. Sør-Trøndelag: 78 %

5. Telemark: 78 %

9. Hedmark: 77 %

9. Hordaland: 77 %

11. Akershus: 75 %

11. Oslo: 75 %

11. Vest-Agder: 75 %

14. Nord-Trøndelag: 74 %

14. Rogaland: 74 %

16. Troms: 73 %

17. Østfold: 70 %

18. Oppland: 66 %

19. Buskerud: 65 %

(NewsWire)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS