Kvinne i de nye yrker 2
Kvinne i de nye yrker 2

Flere kvinner jobber heltid

Andelen heltidsarbeidende har økt med 33 000 personer det siste året, to tredjedeler av disse var kvinner.

Publisert

Andelen kvinner på heltid gikk opp fra fjerde kvartal 2007 til fjerde kvartal 2008, mens andelen menn på heltid gikk ned i samme periode. For menn var gjennomsnittlig avtalt arbeidstid 37,0 timer per uke, mot 31,1 timer for kvinner, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).Sysselsettingsvektsten havlertSysselsettingen økte med 41 000 personer fra fjerde kvartal 2007 til fjerde kvartal 2008. Veksten er dermed halvert fra 83 000 personer i tredje kvartal 2007 til tredje kvartal 2008. Av totalveksten på 41 000 sto helse- og sosialtjenester for en vekst på 28 000 personer.Færre midlertidige ansatte SSB melder samtidig om færre personer som jobber i midlertidige stillinger. Antallet er redusert med 17.000 personer fra 2007 til 2008. I fjerde kvartal 2008 utgjorde de 190 000 midlertidige ansatte 8,2 prosent av alle ansatte. Over 40 prosent av de midlertidige ansatte jobber innen undervisning, og helse- og sosialtjenester.

Powered by Labrador CMS