blindeskrift
blindeskrift

Statlig trainee-ordning for funksjonshemmede

I løpet av sommeren starter en ettårig trainee-ordning for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. 

Publisert

En ny trainee-ordning i Staten har vist seg å være svært populær målt i antall søkere. Trainee-programmet henvender seg til funksjonshemmede med høyere utdanning. Ved fristens utløp den 4. april hadde 194 søkere vist sin interesse for de totalt 27 stillingene i 23 ulike statlige virksomheter.

Målet med trainee-programmet er at flere kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i arbeid.

– Den store interessen bekrefter at ordningen var et nødvendig grep, sier direktør i Helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen, i en pressemelding.

– Nå får vi prøvd ut et system, samtidig som vi i statsapparatet blir mer bevisst når vi ansetter nye medarbeidere. Målet er at trainèene skal få verdifull arbeidserfaring, og at veien inn i arbeidslivet skal bli lettere.

Som i andre ansettelser må søkeren fylle de kvalifikasjonskravene stillingen forutsetter. Det stilles krav om høyere utdanning - fortrinnsvis master- minimum bachelorgrad. I tillegg må søkerne ha nedsatt funksjonsevne.

Mindre enn halvparten av alle personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, selv i disse tider med svært lav arbeidsledighet, og til tross for at det har vært en viktig intensjon i IA-avtalen. Funksjonshemmingen gjør at mange av disse ikke kan ta en vanlig jobb. Men det gjelder ikke alle. Nærmere én av fem ikke-sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at de ønsker å komme i arbeid. Det tilsvarer 46 000 personer, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS