Arbeidslivet under forskerlupen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet innrømmer behov for mer kunnskap og satser på en rekke forskningsprosjekter om norsk arbeidsliv de neste par årene.

Publisert Sist oppdatert

Forskning om inkluderende arbeidsliv og årsaker til sykefravær og uførhet er blant temaene som departementet vil framskaffe ny kunnskap om.

Det skriver LO Aktuelt.

Videre er arbeidsrelaterte helseproblemer og omstillinger i det nye arbeidslivet høyt prioritert i departementets forskningsstrategi. Styrking av forskning om innvandreres deltakelse på arbeidsmarkedet vil også bli vektlagt.

Andre viktige prosjekter er oppfølgingen av reformer som pensjonsreformen og NAV-reformen. Bare til å forske på pensjonsreformen er det satt av over fem millioner kroner.