Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Unge arbeidstakere er mest plaget av astma og eksem

En ny rapport fra STAMI viser at astma og håndeksem samt kronisk nesetetthet, er de sykdommene unge yrkesaktive utredes hyppigst med ved arbeidsmedisinske poliklinikker i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsrelatert astma blant aldersgruppen 20-29 år er spesielt vanlig hos frisører, bakere og tømrere, og kontakteksem hos frisører og kokker, ifølge en artikkel på Stami.no.

Funnene tyder på at det er særlig viktig med god forebygging i disse yrkene. Det betyr blant annet å redusere kontakten med irriterende stoffer i arbeidsmiljøet og sørge for korrekt bruk av verneutstyr. Noen ganger det nødvendig med omplassering eller at man rett og slett må bytte yrke.

Her finner du mer informasjon om rapporten Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom