Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Nå får 11 000 voksne kompetanseheving i arbeidslivet

– Arbeidslivet endrer seg hele tiden. Det stiller nye krav til arbeidsgivere, arbeidstakere og til utdanningssektoren vår. Vi må sørge for at flere kan lære hele livet, også mens de er i jobb, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 1 100 kurs får nå støtte fra Kompetanse Norge gjennom Kompetanseplussordningen. Midlene skal brukes til å styrke ansattes ferdigheter i blant annet IKT og norsk.

Publisert

– Regjeringen har som mål at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Arbeidsplassen er en viktig arena for læring. Kompetansepluss bidrar til at flere voksne får kursing og ny kompetanse. Det er viktig for at flere kan mestre nye krav og endringer i arbeidslivet, sier Asheim.

Kompetanse Norge har gjennom Kompetansepluss fordelt 172 millioner kroner for 2020. Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Bedrifter og frivillige organisasjoner som ønsker å tilby opplæring til sine ansatte og deltakere kan søke om penger gjennom ordningen.

− Vi ønsker at flere skal få lære mer mens de er i jobb. Det er en av grunnene til at vi har doblet bevilgningene til denne ordningen siden 2013, sier Asheim.

Flere arbeidstakere ønsker å bli bedre på data
I årets utdeling av midler har søknader som kombinerer opplæring i digitale ferdigheter med andre grunnleggende ferdigheter blitt prioritert. Undersøkelsen gjennomført av Opinion i 2018 viser at 63 prosent av sysselsatte opplever et behov for å heve sine digitale ferdigheter.

– Behovet for kompetanseheving i arbeidslivet er stort. Det er en tydelig sammenheng mellom grunnleggende digitale ferdigheter og arbeidsdeltagelse. Vi trenger derfor digital kompetanse for å unngå utenforskap, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

www.kompetansenorge.no/tildelinger kan du se hvem som har fått Kompetansepluss-midler i årets tildeling. Se også fordelingen til fylkene under.

Fakta om Kompetansepluss

  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter, slik at de kan ta videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivillige organisasjoner.
  • Kompetanse Norge har ansvar for ordningen, inkludert å lyse ut og fordele midlene.
  • Siden oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har rundt 90 000 deltatt i opplæring på arbeidsplass.