Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Hver fjerde norske student er over 30 år

Norske studenter er blant de eldste i Europa. En fjerdedel av studentene er tretti år eller eldre.

Publisert

Litt over halvparten av studentene i Norge (52 prosent) er yngre enn 25. Det er normalt når vi sammenlikner oss med resultatene fra de 28 andre landene i undersøkelsen Eurostudent, som er en spørreundersøkelse i regi av EU og omfatter 24 000 studenter. Det som imidlertid er litt uvanlig, er at Norge og andre nordiske land har en høy andel av studenter over 30 år. Noe av forklaringen er, ifølge Statistisk sentralbyrå, at flere av studentene som er fylt 30 år, er deltidsstudenter som tar formell videreutdanning. Til sammenlikning er det kun 5 prosent av studentene i Frankrike, 8 prosent i Italia og 12 prosent i Tyskland som er over 30 år. Finland har den høyeste andelen av godt voksne studenter. Der er 28 prosent av studentene over 30 år.

Flere årsaker

Andre forklaringer er ulikheter i skolesystemet i ulike land. For eksempel er franske elever i gjennomsnitt ett år yngre når de avslutter videregående skole enn i Norge. En annen forklaring er at mange nordmenn har et langt opphold i utdanningsløpet etter videregående skole. Hver femte student i Norge har hatt et opphold på minst to år før de tok fatt på studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette er også vanlig i de andre nordiske landene, mens det ikke er like vanlig i for eksempel Frankrike og Italia.

Norge på topp i kvinneandel

Norge og Sverige er de landene som har størst andel kvinner i høyere utdanning. 61 prosent av studentene i Norge er kvinner. I Tyskland er kvinneandelen kun 48 prosent. Imidlertid er arbeidsmarkedet i Norge fortsatt svært kjønnsdelt. Kvinner og menn velger tradisjonelt når det kommer til yrker, og dette viser seg naturlig nok også i studievalg. De største kjønnsforskjellene er innen helse- eller sosialfag, hvor 4 av 5 studenter er kvinner, og i informasjons- og datateknologi, hvor kvinnene utgjør bare 20 prosent av studentene.

Eurostudent (http://www.eurostudent.eu/) er en spørreundersøkelse som gjennomføres blant studenter i ulike europeiske land. Formålet med undersøkelsen er å samle inn komparative data om studenter og høyere utdanning i Europa. Den sjette runden av undersøkelsen gjennomføres i perioden 2016-2018, med 28 deltakende land. Av 24 000 studenter i det norske utvalget var det 36,7 prosent som svarte på undersøkelsen.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Powered by Labrador CMS