Personal og Ledelse 6/2020 er ute nå

I mange år pekte alle pilene oppover for flyselskapet Norwegian. Men 2020 er blitt eksempelet på alt det man absolutt ikke ønsket seg.

Publisert

Hele Norwegian var på et tidspunkt i ferd med å rakne. Alt som var møysommelig bygget opp over mange år, ble rasert på noen få øyeblikk.

– Vi er vant til å håndtere utfordrende situasjoner der mange blir berørt. Men vi har aldri tidligere opplevd at noe slår oss ut så fullstendig at nesten hele flyflåten settes på bakken, og de fleste av kollegene våre enten blir permittert eller mister jobben, sier kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til Personal og Ledelse.

I denne utgaven skriver vi om kriseledelse. I tillegg kan du lese om dette:

Leder:
Når det begynner å tære på
«Det er nå vi trenger all oppmuntring, litt hjelp til å komme oss gjennom enda en tøff periode. Så hva kan du bidra med?

Hva med et lite puff i riktig retning?
I denne utgaven forklarer vi litt nærmere om hva som ligger i begrepet nudging. Det har ikke helt inntatt norske bedrifter med særlig stor tyngde. Ikke ennå.»

Lavterskelbehandling av varslingssaker – hva vil dette bety for bedriften?
Beskyttelse av varslere og håndtering av arbeidstakeres varsel om kritikkverdige forhold har fått stadig større oppmerksomhet de siste årene. Det ligger nå ute på høring forslag til endring i varslingsreglene.
Kronikk Nils Storeng, advokat og Sindre Dahl Christensen, advokatfullmektig.

Gode ledere forebygger helseproblemer
Gode ledere motvirker negative effekter av omstillinger og endringer på arbeidsplassen, går det fram av en fersk doktoravhandling.

– Ledelse handler om de andre – ikke om meg
Jan Ketil Arnulf vil få oss til å til å forstå kulturen han kaller ledelse. Selv brenner han for temaet ved Handelshøyskolen BI i Oslo hver dag.

Perspektiv
«Både og» blir et viktig kompass
Personal og Ledelse-spaltist Nordis Vik Olausson ønsker å se mer brennende engasjement, og at rammene for å få det til er noe vi må skape sammen og være bevisste på. – Å diskutere med et åpent sinn virker forløsende. Du kjenner trygghet i situasjonen og argumenter bringes til torgs uten å bli feid av banen, skriver hun.
Spaltist Nordis Vik Olausson, Leder i næringsliv og idrett.

Nå er det på tide å rydde i godene
Når gikk dere gjennom ansattgodene sist? Mye har skjedd i økonomien i bedriftene på kort tid. Vi har sett nærmere på tilpasning og optimalisering – spesielt pensjon og forsikring.

Trenger du et lite puff?
Noen ganger er det ikke mye som skal til før vi finner bedre løsninger, enklere rutiner, andre svar og gjør rutinemessige ting på en annen måte. Nudging kan være hjelperen på veien.

Lønn og personvern
Lister for smitte- sporing kan være personvernfeller
Korona gjør at alle som er til stede på arrangementer som for eksempel seminarer, konserter og fotballkamper må registreres. Mange arrangører er ikke klar over hvilket ansvar de har for slike lister.

Skal utstyr til hjemmekontoret skattlegges?

Psykologene
Å lede på avstand
Koronapandemien har skapt radikale endringer i så godt som alle virksomheter og bransjer. Fjernledelse er blitt den nye normalen. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss erfaringene så langt i møte med fremtidige endringer?

Advokaten

Advokat Nils H. Storeng svarer:

  • Arbeidstaker leverer ikke - Hva gjør vi med fortrinnsretten?
  • Krav fra tidligere arbeidsgiver om at jeg har fått kr 70.000 for mye utbetalt da jeg sluttet
  • Straffedømt regnskapssjef soner - Hva nå?
  • Sluttpakke etter sykelønnsperiode
  • Langvarig sykefraværssak

HR-teknologi
HR-systemets rolle i avstandsledelse
Inn med Teams-møter, hjemmekontor og elektronisk fredagspils, ut med slarving ved kaffeautomaten, overfylte kontorfellesskap og samtaler ansikt til ansikt. Arbeidshverdagen ble brått annerledes for de fleste av oss, og både ledere og HR fikk en rekke nye problemstillinger i fanget. Hvordan kan vi dra nytte av HR-systemene i denne situasjonen?

Faste sider

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

Personal og Ledelse

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement


Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS