Personal og Ledelse nr. 1/2020 er ute nå

Om et drøyt år er Karen Alten Bjerke ferdig med mastergraden i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Da har hun gjennomført et fire år langt utdanningsløp med 120 studiepoeng ved siden av full jobb. Det tilsvarer halvparten av et vanlig fulltidsstudie og det er krevende.

Publisert

Karen M. Alten Bjerke har lang erfaring som deltidsstudent. Hun tok først førskolelærerutdanningen på deltid og studerer nå på tredje året på mastergraden i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Det gjør hun ved siden av jobben sin som styrer i Munkerudsletta barnehage i Oslo.

Vi har snakket med Karen og to andre yrkesaktive studenter om deres erfaringer med å ta en mastergrad ved siden av jobb. Dette, og mye annet nyttig stoff om videreutdanning, finner du i Personal og Ledelse 1/2020. I tillegg finner du dette:

Leder: Vi blir aldri ferdig utdannet
«Dersom du skal jobbe til du er 70, da kan du ikke være ferdig utdannet når du er 25. Vi vil ha behov for påfyll av kompetanse som er relevant for arbeidslivet.»

Hva får deg til å føle deg mest vellykket på jobb – mestring eller prestasjon?
Det kan ha noe å si for hvor utholdende du er når du sliter med oppgaver og hvor mye tid du bruker på å utvikle deg.

TEMA: Videreutdanning

Yrkesaktiv og masterstudent på deltid:
– Du må virkelig ville det

Belønningen for å ta en mastergrad ved siden av jobb er stor. Men det krever at du har sterk motivasjon, jobber strukturert og har en partner som stiller opp på hjemmebane.

Hvem tar videreutdanning?
Kompetanse Norge utga i 2019 rapporten Livslang læring 2008 – 2018. Rapporten presenterer funn fra Lærevilkårsmonitoren, som er en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

TEMA: Kompetanseutvikling

Får opplæring i mellomlederrollen
Schibsted Trykk i Nydalen i Oslo henter folk fra gulvet og utdanner dem til mellomledere. Målet med opplæringen er å gi dem økt trygghet og bedre kompetanse i lederrollen og skape godt samhold i ledergruppa på tvers av avdelinger.

Bokomtale: Samspill og ledelse. Erfaringer med lederutvikling
Professorens angst og tvil er enda mer spennende enn perspektivene på ledelse og lederutvikling. Når professor i organisasjonspsykologi Paul Moxnes kommer med en ny bok er det verdt å lytte.

Kan rekrutteringsalgoritmer gjøre jobben bedre enn mennesker?
Det er mange feilkilder ved bruk av algoritmer. I forbindelse med rekruttering har det vist seg at det kan føre galt av sted. Men mennesker gjør også feil.

HR-teknologi
Systemleverandøren klarer ikke alt selv lengre
Kravene våre til HR-systemer blir stadig mer krevende, og når man vurderer å anskaffe eller bytte HR-system må man gjerne gjøre et valg om man skal velge spesialiserte systemer for deler av funksjonaliteten man trenger, eller ett helhetlig system. Men er det som presenteres som ett system virkelig det?

Psykologene
Psykologisk trygghet i en utrygg tid
I 2019 ble «psykologisk trygghet» det store buzz-ordet i HR feltet. Hvorfor det egentlig? Da vi hørte om det første gang for noen år siden ble vi tatt litt på sengen. Var dette egentlig noe nytt, noe annet enn de perspektivene som har vært kastet inn i feltet før? I dag er vi overbevist om at svaret er ja. Dette begrepet går til kjernen i psykologien i oss alle.

Advokaten

  • Er jeg bundet av seks måneders oppsigelsesfrist?
  • Kan vi stanse forskuttering av sykelønn?
  • Kan vi inndra firmabil ved langtidsfravær?
  • Egenoppsigelse gitt under tvang er ugyldig
  • Kan vi avtale prøvetid i et vikariat?

Lønn og personvern

  • Er trening et skattefritt velferdstilbud?
  • Skatt ved arbeid i utlandet

Personvern- Ikke gjør som strutsen
Da GDPR-forordningen ble innført var det stor oppmerksomhet rundt personvern i Norge. Halvannet år etter innføringen, ser vi at nyhetsinnslagene blir færre og at interessen for personvern har dabbet av.

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Powered by Labrador CMS