Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Norske virksomheter ansetter stadig flere innvandrere

Andelen innvandrere blant sysselsatte i Norge har økt fra 10 prosent i 2008 til 16 prosent i 2017. Det er særlig innvandrerne fra EU-land som står bak økningen.

Publisert

Ifølge en artikkel på Statistisk sentralbyrå (SSB) sine hjemmesider har det totalt sett vært en betydelig økning i andelen innvandrere i norske virksomheter.

Fra 2008 til 2017 har andelen økt fra 10 til 16 prosent. Det er innvandrere fra EU-land som står bak økningen. Andelen innvandrere fra Afrika og Asia i norske virksomheter har vist liten endring siden 2008.

Den største innvandrergruppen i Norge er familieinnvandrere som i 2016 utgjorde 283 000 personer. På plassene deretter finner vi 263 000 arbeidsinnvandrere og 157 000 flyktninger. 88 prosent av arbeidsinnvandrerne har kommet fra Europa, mens 74 prosent av flyktningene har flyttet fra Afrika eller Asia.

Årsaken til innvandringen har naturlig nok stor betydning for sysselsettingsgraden. Innvandrere fra EU-land er i stor grad arbeidsinnvandrere og mange har allerede jobb før de kommer til Norge.

I 2017 var det rundt 13 000 virksomheter som ikke har ansatt innvandrere. Kun 12 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber i en virksomhet hvor ingen av kollegene er innvandrere. Tilsvarende prosentandel i 2008 var 22.

Næringer som i stor grad sysselsetter innvandrere er rengjøringsvirksomheter, bygg –og anlegg og hotell-og serveringsbransjen.

Hele artikkelen finner du på SSB sine hjemmesider ved å klikke her