Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Økning i legemeldt sykefravær

Det legemeldte sykefraværet har økt med 2 prosent siden i fjor. Helse- og sosialsektoren har mest sykefravær, men økningen er størst i undervisningssektoren.

Publisert Sist oppdatert

Det legemeldte sykefraværet, som utgjør mesteparten av sykefraværet i Norge, var på 4,3 prosent i tredje kvartal, ifølge NAV. Sammenliknet med samme kvartal i fjor er det en økning på 2 prosent.

Kvinner har vesentlig høyere sykefravær enn menn, med 5,5 prosent for kvinner og 3,3 prosent for menn. Sykefraværet økte også mest for kvinner og aller mest blant de yngste kvinnene og kvinner mellom 35 og 39 år, med 4,1 prosent økning. Blant menn økte også sykefraværet mest blant de unge i alderen fra 20 – 29 år, med 2,7 prosent.

At kvinners sykefravær er høyere enn for menn skyldes delvis svangerskapsrelaterte lidelser. Det kan også være andre forklaringer som forskjeller i yrkesvalg, kvinners tradisjonelle familie- og omsorgsroller, biologiske helseforskjeller, forskjeller i sykelighet og ulik sykdomsatferd.

Det er størst økning i sykefraværet i undervisningssektoren. Her har sykefraværet økt med 4,8 prosent på ett år. Andre sektorer med stor vekst i sykefraværet er overnattings- og serveringsvirksomheter (+4,5 prosent), finans og forsikring (+3,4 prosent) og varehandel (+ 3,3 prosent).

Det er fortsatt helse- og sosialsektoren som har høyest legemeldt sykefravær med 6,1 prosent og en vekst i på 2,7 prosent.

Det legemeldte sykefraværet varierer også mellom fylker. Det er lavest i Oslo med 3,6 prosent og høyest i Nordland med 5,1 prosent.