Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Stabil arbeidsledighet i Norge

Arbeidsledigheten i Norge er på 3,8 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Det er 108 000 arbeidsledige i Norge og det utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Med arbeidsstyrken menes alle personer som tilbyr arbeidskraften sin på arbeidsmarkedet, det vil si både de som er arbeidsledige og de som er i jobb. Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker.

Andelen arbeidsledige har falt siden 2016, da det var 142 000 arbeidsledige, ifølge Statistisk sentralbyrå.