Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Barnas karakterer påvirkes i stor grad av foreldrenes utdanningsnivå

Grunnskolepoeng er avgjørende for opptak til videregående skole. Foreldrenes utdanningsnivå har stor betydning for elevenes resultater.

Publisert

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er vesentlige forskjeller i elevenes resultater basert på foreldrenes utdanningsnivå. Norske elever har i gjennomsnitt 41,8 grunnskolepoeng ved avsluttet grunnskole. Hvis foreldrene har høyere utdanning gjenspeiles dette på elevenes karakterer. Jo mer utdanning foreldrene har, desto større er sannsynligheten for at barna har gode karakterer.

Barn av foreldre med grunnskole som sitt høyeste utdanningsnivå har 35,6 poeng i gjennomsnitt. Tilsvarende har elever med høyt utdannede foreldre i gjennomsnitt 46,6 grunnskolepoeng. Det vil si foreldre med minst fire års utdanning på universitet eller høyskole.

Barn av foreldre med videregående skole som sitt høyeste utdanningsnivå har i snitt 39,2 grunnskolepoeng og dette øker til 43,5 poeng hvis foreldrene har inntil 4 års høyere utdanning.

Grunnskolepoengene kan ses på som et samlemål for alle karakterene. De oppsummerer alle elevens resultater i forskjellige fag, og er med på å danne grunnlaget for opptak til videregående skole.

Tendensen gjelder også i praktiske fag som kroppsøving. Der er den gjennomsnittlige standpunktkarakteren 4,1 hvis foreldrene har grunnskole som høyeste utdanning. Tilsvarende er den 4,9 hvis foreldrene har minst 4 års høyere utdanning. Forskjellen er imidlertid større i fag som matematikk, hvor barn av foreldre med lite skolegang i gjennomsnitt har 2,8 som standpunktkarakter, mens barn av høyt utdannede har 4,4.

Gutter oppnår dårligere resultater enn jenter. Det gjelder for alle fag unntatt kroppsøving. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng for gutter etter grunnskolen er 39,5. For jenter er tilsvarende tall 44,1.

Powered by Labrador CMS