Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Staten intensiverer inkluderingsarbeidet

Regjeringen har satt som mål at 5 prosent av alle nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV-en". Nytt NAV-tilbud skal gjøre det enklere for statlige virksomheter å nå det ambisiøse målet.

Publisert

- Regjeringen har satt seg høye ambisjoner for et mer inkluderende arbeidsliv. Resultatene kommer ikke av seg selv, og derfor fyller vi opp verktøykassa slik at statlige virksomheter enklere kan inkludere flere i arbeidslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Hun er øverst ansvarlig for den sentrale arbeidsgiverpolitikken i staten og ber nå statlige virksomheter om å intensivere inkluderingsarbeidet.

- Staten må ta et større ansvar for å ansette personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Jeg håper alle statlige virksomheter i Oslo som har en ledig stilling, vil kontakte NAV St. Hanshaugen. Her vil de få skreddersydd, kunnskapsbasert bistand i arbeidet med å rekruttere bredere, sier Mæland.

NAV St. Hanshaugen blir inngangsporten til alle statlige virksomheter i Oslo som skal rekruttere nye arbeidstakere. Her vil de statlige arbeidsgiverne møte rådgivere som kjenner handlingsrommet innenfor de særegne rammebetingelsene i staten. De vil også få hjelp til å identifisere kompetente kandidater på tvers av alle NAV-kontorene i Oslo.

NAV St. Hanshaugen vil fungere som en "one stop-shop" som kan gi statlige virksomheter uvurderlig hjelp i rekrutteringsprosessen.

– Vi hører fra flere statlige arbeidsgivere at de har hatt utfordringer med å finne kandidater. Gjennom dette tiltaket gjør vi det enklere for arbeidsgiver og arbeidssøkende å finne hverandre, sier Mæland.

NAV St. Hanshaugen kan hjelpe statlige arbeidsgivere som ønsker å rekruttere på følgende måte:

  • Identifisere virksomhetens behov for ny kompetanse, samt utforming av stillingsinnhold og kunngjøring når virksomheten skal ansette.
  • Finne aktuelle kandidater blant NAVs brukere som er i målgruppen for inkluderingsdugnaden.
  • Avklare eventuelle tilretteleggingsbehov knyttet til aktuelle kandidater og vurdere bruk av virkemidler som NAV rår over.
  • Oppfølging av vedkommende etter en ansettelse.
  • Opplæring av HR-ansatte og ledere i inkludering/mangfoldsrekruttering.

 

Powered by Labrador CMS