Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Ledere gjør for mange feilansettelser

Fire av ti selskaper gjorde feilansettelser i fjor. For lite tid brukt på rekruttering og dårlig oppfølging av nyansatte er de største syndene.

Publisert

Tallene over feilansettelser kommer frem i en ny rapport fra konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis. I rapporten er et representativt utvalg norske ledere stilt spørsmål om sine ansettelsesrutiner, og ansettelsene de har gjort det siste året. Funnene viser at fire av ti selskaper som ansatte noen, gjorde en feilansettelse i 2018. Én av åtte gjorde tre eller flere feilansettelser i samme periode.

Den viktigste årsaken til feilansettelser er mangel på tid i rekrutterings- og oppfølgingsprosessen. Det fører til en for lite grundig prosess, og større sjanse for feil.

Experis gir i rapporten 6 tips for å redusere risikoen for feilansettelser

  1. Sett av nok tid til ansettelsesprosessen. 5 av 10 ledere som har opplevd feilansettelser mener at mer tid underveis i prosessen ville hjulpet. Dessuten koster det deg enda mer tid og krefter å rydde opp i en feilansettelse.
  2. Lag en nøyaktig beskrivelse av hvilke oppgaver og funksjoner bedriften trenger å få løst. At selskapet selv ikke vet hvilke funksjoner den nyansatte skal fylle, er den hyppigste årsaken til feilansettelser i store selskaper. Det fører også til feilansettelser når rutinene ellers er gode.
  3. Les deg opp om kandidaten før intervjuet. Ring alltid referansene som står på CV-en, og bruk i tillegg andre kilder til informasjon du har tilgjengelig. Ledere som gjør disse grepene opplever langt sjeldnere at den nyansatte viser seg å ikke ha egenskaper de gav inntrykk av på intervjuet.
  4. Bruk objektive kriterier for å vurdere kandidaten underveis. Hvis du ikke har andre metoder å vurdere kandidaten på, vil magefølelse og personlig kjemi fort overskygge. Dessverre er ikke magefølelse og personlig kjemi en god indikator på hvor riktig en nyansettelse vil være.
  5. Sørg for å gi en ryddig introduksjon til selskapet og den nye rollen. Ved å gi den nyansatte en god start på arbeidsforholdet, reduserer du faren for feilansettelse med mer enn en tredjedel.
  6. Evaluer ansettelsesprosessen i etterkant. Hva kan dere gjøre annerledes for å sikre kvaliteten på fremtidige ansettelser? Diskuter gjerne med en profesjonell partner.

Du kan lese hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS