Innhold fra annonsør

– Hva får du gjort uten ARBEIDSGLEDE?

– Det er den menneskelige delen som er viktig. Vi har bare forsøkt å lage et rammeverk som gjør det enklere å bli en best mulig utgave av deg selv. Det gir økt engasjement på jobben.

Publisert

Det er Morten Sørlundsengen, country manager for Quinyx, som snakker om suksessoppskriften til selskapet med planlegging av arbeidsstyrken som sin fremste oppgave.

– Vi tror genuint på at medarbeidere som har det bra, gjør en bedre jobb. Så enkelt er det, konstaterer han.

En bra hverdag

– Det som skiller oss mest fra andre planleggingssystemer er rett og slett at vi har fokus på menneskene i systemet. De skal ha en så bra hverdag som mulig. Det skal være enkelt for de ansatte å se når de skal jobbe, enkelt å foreslå endringer og gjøre endringer, og enkelt å gi rapporter og tilbakemeldinger, mener Morten.

I undersøkelsen «The State of The Deskless Workforce» som Quinyx publiserte tidligere i år, kommer det tydelig fram at medarbeidere med skiftarbeid savner muligheten til å kontrollere sin egen hverdag.

– Det har vi forsøkt å ta hensyn til i vårt planleggingssystem, gjennom å gjøre de fleste operasjoner enkle, transparente, oversiktlige, raske og kommuniserende. Trenger du å bytte skift, så skal du få utført oppgaven, slik at det er mulig å få hverdagen til å gå opp. Vi vil jo at folk skal ha det bra i hele livet – både på arbeid og privat, sier Sørlundsengen.

Forskjellige kulturer

Han har fått mange kolleger rundt omkring i verden etter at Quinyx stadig har ekspandert og tatt for seg i nye verdensdeler. Foruten å være store i hjemlandet Sverige, der gründer Erik Fjellborg fortsatt holder i rattet, har Quinyx etablert seg i omfattende arbeidsmarkeder som USA, Storbritannia og Tyskland.

Det nordiske tankesettet er ikke like enkelt å etablere i alle kulturer, men det er i ferd med å synke inn. Mange gode erfaringer er lønnsomme.

– Vi tror på en human approach når det gjelder vaktplanlegging. Vår genuine grunnidé er at medarbeidere må ha det bra og være mer engasjert for at de skal gjøre en bedre jobb. Dette synet på mennesker gir en positiv effekt både for den enkelte og selskapet, sier Sørlundsengen.

Snakke og belønne

Engasjement kommer ikke av seg selv. Det må jobbes med over tid, samtidig som det må finnes verktøy som gjør det enklere å synliggjøre at man bryr seg om hverandre på en arbeidsplass.

– Kommunikasjon er nøkkelen til det meste. Vår idé baserer seg på å finne en enklere og tryggere måte å kommunisere på, der post it-lapper, vaktlister på en vegg og mange mer eller mindre vellykkede opplegg i sum tidligere ga en slags oversikt over arbeidsdagen. I vårt system finnes det bare én sannhet, og den deler vi enkelt på en plattform du alltid har med deg, forklarer Morten.

For å skape engasjementet, gi tilbakemelding, eller kanskje bare være litt raus med ros, så kan du i systemet sende gullstjerner og badges for å takke – eller oppmuntre.

– Noen begynner. Og så er det i gang. Quinyx applauderer belønning og en tydelig kultur der man hjelper hverandre. Penger og inntjening er ikke lenger det viktigste, men at du har kontrollen og at medarbeiderne selv kjenner det.

Bedre ledelse

Mange ledere har opplevd kvelder og netter der man akutt må løse en bemanningsutfordring. Morten Sørlundsengen er opptatt av at deres system absolutt løser flokene, hullene og planleggingen.

– Ledere kutter omtrent 50 prosent av tiden de bruker på å finne erstattere, dekke opp sykefravær og legge nye planer med hjelp av Quinyx. Dette er tid de kan bruke på å selge, lede og coache. Du kan få rett folk på rett plass til å utføre rett oppgave til rett tid.

Han legger heller ikke skjul på at det er en kostnad knyttet til forbedring, men at det noen ganger er slik at man må bruke penger for deretter å kunne spare.

I de kommende årene vil vi se at kunstig intelligens spiller en stadig større rolle i Quinyx. En smart og proaktiv programvare vil generere tidsplaner automatisk med utgangspunkt i virksomhetens behov og medarbeiderne ønsker, opplyser country manager Morten Sørlundsengen.

Quinyx ligger allerede i skyen. Det fungerer sømløst mellom alle dine plattformer, og snakker samme språk som en rekke av kundene. Alt dette er på plass.

Derfor kan Quinyx hjelpe deg til å ha fokus på folk, først og fremst.

Quinyx

Webbaserte system som gir støtte for vaktplanlegging, timerapportering, kommunikasjon, oppgaveadministrasjon, budsjettering og prognoser.


Cirka 500.000 brukere og leverandør til kunder som Burger King, Mester Grønn, Vinmonopolet, SATS, Rema Distribusjon, Boots Apotek, Compass Group, Verizure og SSP.


Grunnlagt av Erik Fjellborg i 2005 da han jobbet som ekstrahjelp hos McDonald's.