Personal og ledelse 1/2018 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Temaet i Personal og Ledelse 1/2018 er medarbeiderutvikling.

Publisert

Personal og Ledelse 1/2018 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

TEMA: Medarbeiderutvikling

Bootcamp for dataeksperter
Fremtiden er usikker for teknologibedrifter. Enten kan de sitte stille og se konkurrentene seile forbi eller gjøre som Telenor: Definere hva som er kritisk kompetanse og tette kompetansegapet så raskt det lar seg gjøre.

Telenor Campus
Nettportalen Telenor Campus er etablert for at konsernet skal kunne gjennomføre kompetanseløftet. Online læring gjør at opplæring kan tilbys til mange og at kostnadene blir relativt lave.

3 tiltak til kompetanseutvikling

5 kritiske kompetansekrav

Introduksjon av nye medarbeidere:
Den viktigste medarbeiderutviklingen skjer det første året

Det er vesentlig å gi nyansatte en god start for at de skal trives og lykkes i virksomheten – men hvordan gjør du det?

Oppfølgingsplan for nyansatte
En skriftlig oppfølgingsplan bidrar til å sikre at det blir like god kvalitet på introduksjonsopplegget for alle nyansatte, og at alle ansatte får et tydelig ansvar og vet hva som forventes av dem.

Lederartikkel: Ny i jobb
«Det er vanskelig å forstå at noe som er så enkelt og viktig blir nedprioritert i stor skala. En god introduksjonsfase har avgjørende betydning for at den nyansatte skal komme raskt i gang med arbeidet, gjøre færre feil, finne seg til rette med nye kolleger og ledere og trives i virksomheten.»

Innføring av ny personvernforordning:
GDPR fra et HR perspektiv

Alle arbeidsgivere behandler personopplysninger om sine ansatte på ulike måter, og er dermed underlagt en rekke plikter. Det er viktig at alle virksomheter setter seg inn i hva de nye reglene innebærer for den behandling av personopplysninger som skjer i deres virksomhet.

OsloMet satser enda sterkere på lederutdanning
School of Management er OsloMet sin satsning på etter- og videreutdanning i ledelse. Blant tilbudene er en mastergrad i styring og ledelse.

HR-undersøkelsen fra HR Norge og EY:
Er HR forberedt på fremtiden?

Robotisering, automatisering, kunstig intelligens og digitalisering tilhører ikke lenger en fjern fremtid. Det skjer nå. Det gir nye utfordringer og muligheter også for HR.

Ta en master i ledelse på deltid
Det finnes etter hvert en rekke universitetet og høyskoler som tilbyr utdanningsløp som gjør det mulig å ta en mastergrad innen HR og ledelse ved siden av full jobb.

Friminutt med Robert Mood
Dyktige ledere skaper trygghet og har gjennomføringsevne
Lederansvaret er ikke noe du kan velge bort som det passer deg. Har du påtatt deg et lederansvar, er det et ansvar du bærer fra du går på til du går av.

HR-teknologi
Etterutdanning – en myndighets- eller en arbeidsgiveroppgave?
Vi er godt på vei inn i den 4. industrielle revolusjon, og robotene tar over stadig flere jobber. Vil det bli for få jobber i fremtiden slik at mange av oss vil måtte sitte virksomhetsløse og bivåne maskinenes døgnjobbing? Eller vil det skapes flere nye jobber enn det forsvinner?

Psykologene
Fjerndiagnostisering av ledere
På alle samfunnets arenaer, både arbeidsliv, skoleverket, familien – og ikke minst i politikken, sitter mentaldiagnosene løst om dagen. Det er problematisk.

Jus og ledelse

Rett til fleksibelk arbeidstid
Er det en utfordring å få hverdagen til å gå rundt, enten på grunn av reisetid til og fra jobb, på grunn av omsorgsforpliktelser eller andre forhold, kan fleksibel arbeidstid være løsningen.

Litt bedre hver dag
Karsten Warholm uttalte i et intervju, rett etter å ha blitt verdensmester på 400 meter hekk, at målet er å bli «litt bedre hver dag». Vi trenger kanskje ikke alle være best i verden på det vi holder på med, men det kreves at vi er gode og at vi utvikler oss. Det gjelder oss alle som arbeidstakere og det gjelder hele virksomheten vi jobber i. Derfor gjør vi lurt i å tenke som Karsten Warholm.

Advokaten
- Hvilke krav stilles til en skriftlig advarsel?
- Oppsigelsesvern ved sykdom
- Er jeg usaklig oppsagt?
- Hvor skal forhandlingsmøtet holdes?

Lønn og pensjon
- Videreutdanning
- Diett på reisedager
- Individuell sparing til egen pensjon - IPS

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Powered by Labrador CMS