Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Ny rapport om oppfølging av seniorer i arbeidslivet

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har gjennomført en undersøkelse om ledere og HR medarbeideres rolle for at eldre arbeidstakere skal ha lengre yrkeskarrierer.

Publisert Sist oppdatert

Forskerne finner at det er store forskjeller med hensyn til hvordan ledere og HR-medarbeidere forholder seg til dette. Mange har ikke særskilt fokus på eldre arbeidstakere og de ser heller ikke behovet for det. Andre mener at temaet er viktig, men mange er usikre på hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. En viktig konklusjon er at det er behov for mer kompetanse på området, for eksempel til hvordan man skal gjennomføre seniorsamtaler. Rapporten «Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer - refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle» kan lastes ned gratis fra OsloMet sine hjemmesider.