Ill.foto: Karlstad universitet
Ill.foto: Karlstad universitet

Dataspillere blir bedre i engelsk

Tenåringer som spiller mye dataspill på fritiden får et større engelsk ordforråd enn jevnaldrende.

Publisert

Dataspill har sine fordeler, som debatten den senere tid har vist. Mange får et viktig nettverk gjennom spillverden. Nå viser ny forskning at det også har positiv betydning for språkopplæring. Dataspillere har nemlig et betydelig større ordforråd i engelsk enn sine jevnaldrende og det er spesielt tydelig når det gjelder vanskelige ord.

Studien, som er gjennomført av den svenske forskeren Pia Sundqvist, omfatter drøyt 1 000 svenske ungdommer i alderen 15 – 16 år. Sundqvist er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og docent i engelsk ved Karlstad universitet.

At ungdom som spiller dataspill lærer seg engelsk når de spiller, er ikke nye funn. Tidligere studier har pekt på det samme. Men det som er nytt i denne studien er at spilletiden har større effekt enn type dataspill.

- Studien viser at det faktisk er spilletiden som har størst betydning for ordforrådet, ikke selve typen av spill, sier Pia Sundqvist.

Det økte ordforrådet begrenser seg ikke til ord som brukes i spillverdenen.

- Det er en vanlig misforståelse at ungdommer som spiller dataspill bare blir bedre på ord som er typiske spillverdenen. Men det er helt feil. Dataspillere tenderer til å bli bra på alle mulige slags ord og uttrykk.

Studien ble gjennomført over en periode på tre år og omfatter 1 069 niendeklassinger i Sverige. Elevene ble testet i engelsk på forskjellige måter, for å måle ordforråd og forståelse for språket. I studien inngikk også en mindre, kvalitativ undersøkelse med 16 elever. Den bekreftet resultatet fra den større undersøkelsen.

- Alle dataspillerne i den kvalitative studien var svært dyktige til å bruke avanserte ord i skriftlige tester. Det gjaldt også noen av de som ikke spilte, men kun de som beskrev seg selv som storkonsumenter av engelsk på fritiden. Det vil si at de for eksempel så svært mye på engelskspråklige filmer og tv-serier.

Dataspill er med andre ord en viktig arena for uformell læring av engelsk utenfor skolen. Spillerne får engelsken på kjøpet, for å si det slik. Dette bør også få betydning for hvordan man tenker på engelskundervisningen i skolen, mener forskeren. For mange ungdommer er engelsk en naturlig del av deres hverdag.