Nattevakt-sykehus
Nattevakt-sykehus

Kan vi si opp en som er sykemeldt?

UKENS DILEMMA: En bedrift må nedbemanne og lederen lurer på om de har lov å si opp en som fortsatt er sykemeldt. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei!

Vi står overfor en omorganisering i bedriften som antagelig vil føre til at vi må avslutte noen arbeidsforhold. En av de som står i fare for å miste jobben er sykemeldt – er det adgang til å si vedkommende opp i forbindelse med nedbemanning?

Advkat Jens Kristian Johansen i Grette.

Ja, det er adgang til å si opp sykemeldte arbeidstakere i forbindelse med en nedbemanning. Arbeidsgiver må imidlertid være oppmerksom på oppsigelsesvernet som gjelder for ansatte i forbindelse med sykefravær, og sikre at prosessen går riktig for seg.

Oppsigelsesvern ved fravær som skyldes sykdom

I arbeidsmiljøloven § 15-8 har vi regler som gir sykemeldte arbeidstakere et særskilt vern mot oppsigelse. Det følger av bestemmelsen at en arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra jobb på grunn av ulykke eller sykdom ikke av denne grunn kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Sykemeldte har med andre ord ikke særskilt vern mot oppsigelse av andre grunner, som for eksempel nedbemanning.

Arbeidsgivers bevisbyrde

Dersom bedriften sier opp en helt eller delvis sykemeldt arbeidstaker i den 12 måneder lange verneperioden, har arbeidsgiver en skjerpet bevisbyrde. Det følger av loven at en oppsigelse fra arbeidsgiver i verneperioden presumeres å skyldes sykdommen – og at arbeidsgiver må derfor kunne gjøre det overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes sykefraværet dersom oppsigelse gis i verneperioden.

Kan den sykemeldt sies opp i nedbemanning?

Ja, dersom arbeidsgiver etter å ha gjennomført en saklig utvelgelse faller ned på at en sykemeldt arbeidstaker må sies opp, er det anledning til dette. Det er imidlertid viktig at arbeidsgiver kan dokumentere at den reelle begrunnelsen for oppsigelsen er at arbeidstaker etter en vurdering av saklige utvelgelseskriterier er overtallig, og at oppsigelsen ikke har sin årsak i sykefraværet.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS