forside personal nr 5 2013 stort
forside personal nr 5 2013 stort

Høstens første Personal og Ledelse

Dagens kunnskapsmedarbeidere er høyt utdannet og har jobber der de får brukt sin kompetanse. Men hva er det som motiverer dem? Professor Rune Lines ved NHH svarer på dette i høstens første utgave. Få også med deg reportasjen om hvordan du unngår tabbene i rettsalen, og hvilke regler som gjelder ved oppsigelse av sykemeldte arbeidstakere.

Publisert

Hvordan motivere og lede kunnskapsmedarbeidere?


– Kunnskapsarbeideres verdiskapning er sterkt knyttet til motivasjon, fordi verdiskapningen skjer gjennom kompetent utføring av oppgaver, kunnskapsdeling og ajourhold av egen kompetanse, sier professor Rune Lines ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Lines jobber med et forskningsprosjekt som skal kartlegge hva som påvirker motivasjonen hos kunnskapsarbeidere.

– Ledere av kunnskapsarbeidere skaper verdi hvis de makter å påvirke motivasjon på en positiv måte, sier han til Personal og Ledelse.

Unngå fallgruvene i en arbeidstvist

De vanligste tabbene partene gjør i en arbeidstvistsak er at de glemmer å dokumentere viktig informasjon, at temperaturen blir for høy og at vitneforklaringene spriker.

– Det viktigste når en sak ender i retten, er å sørge for gode og grundige forberedelser av vitner og parter, sier advokat og partner i Grette, Jens Kristian Johansen.

Han har mange års erfaring i arbeidslivsrett og sier tvistene ofte går på begrunnelse for nedbemanning, at arbeidsgiver mener en ansatt gjør en dårlig jobb, eller at vedkommende har handlet i strid med bedriftens policy.Les hele reportasjen og få med deg saksgangen i en arbeidsrettssak.

Kan du si opp en sykemeldt medarbeider?

«Arbeidsmiljøloven § 15-8 gir et særskilt vern mot oppsigelse ved sykdom. En sykmeldt arbeidstaker kan ikke sies opp på grunn av sykefraværet i løpet av de første tolv månedene regnet fra fraværets begynnelse. Formålet med det særskilte stillingsvernet for sykmeldte er å frita arbeidstakeren for bekymring om å miste jobben som følge av sykefraværet.» Det skriver advokat Nils Storeng i denne utgaven av Personal og Ledelse. Få med deg hele saken der du får vite hva som er unntak fra regelen, bevisbyrde og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.

Den nye digitale arbeidsdagen

Den teknologiske utviklingen innebærer en økning i nye digitale virkemidler som kan brukes i arbeidslivet til å løse arbeidsoppgaver på en potensielt mer kostnadsbesparende, effektiv, fleksibel og ikke minst ny og spennende måte. Bruk av smarttelefoner og nettbrett, sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn, GPS og biometriske data som fingeravtrykk til bruk i autentiseringsløsninger er alle eksempler på slike virkemidler som allerede en stund har vært en del av arbeidsgiveres og arbeidstakeres potensielle virkemidler – og som tas i bruk i stadig større grad.

HR må som følge av dette forholde seg til en stadig mer digital hverdag, og mer er i vente, skiver advokat Thomas B. Svendsen.

Operaens bøtteballett

Det fantastiske bygget ved vannkanten i Bjørvika er blitt Norges største turistattraksjon, med nærmere to millioner besøkende i året. Alle tar riktignok ikke turen inn i selve bygget, men det er likevel et av Norges mest besøkte bygg. Det – i tillegg til en rekke forskjellige materialvalg – byr på utfordringer for renholderne.

–Vi har en erfaren stab som kjenner bygget og materialene godt. Derfor er ikke dette noe problem for oss, sier Gro Orvik, som er leder for en renholdsavdeling bestående av 19 personer.Marit Breivik om involvering, selvinnsikt og evaluering:


Hvordan vil du beskrive godt lederskap?– Det er å lede på en slik måte at de du leder blir gode til å lede seg selv. Det innebærer sterk involvering av den enkelte i målprosesser som felles mål og personlige mål, konsekvensen av målene – hva skal til, selvinnsikt i forhold til egne kvalifikasjoner som kompetanse, kvalitet, kapasitet, hvilke forbedringer trengs det å jobbes med, og jevnlig evaluere og verdsette det som er bra, det vil si stimulere til forbedring og utvikling.

Dette og mye mer får du i høstens første utgave av Personal og Ledelse som nå er på vei ut i posten. Dersom du ikke abonnerer på ladet kan du bestille det her. God lesning!

"
Powered by Labrador CMS