Linkedin
Linkedin

Sjefen skeptisk til LinkedIn-profil

Hver fjerde leder med personalansvar er negativ til at de ansatte har offentliggjort CV-en sin på LinkedIn. 15 prosent opplever at det gjør enklere for konkurrenter å rekruttere medarbeideren.

Publisert

Sosiale nettverk gjør potensielle jobbkandidater mer synlig ovenfor konkurrentene. Det er ikke udelt postitivt mener norske ledere.

LinkedIn har hatt en voldsom vekst i Norge de siste par årene. Per juli 2013 var det registrert over 840 000 norske brukere.

3 av 10 ledere negativ

Ifølge norske ledere er ikke dette en udelt positiv utvikling. Litt under halvparten (46,1 prosent) av norske ledere synes det er ok at medarbeiderne offentliggjør CV-en sin på LinkedIn, mens 27,1 prosent ikke synes det er greit. 26,6 prosent svarer at de ikke vet. Dette fremkommer av Xtra personells årlige lederundersøkelse, hvor 512 norske ledere med personalansvar har deltatt.

Enklere for konkurrentene

- LinkedIn er, som undersøkelsen avslører, et tveegget sverd. På den ene siden er det et nyttig verktøy i rekrutteringssammenheng når man selv rekrutterer, men på den annen siden eksponerer egne medarbedere sin egen kompetanse. Det gjør dem attraktive i en rekrutteringsprosess, selv om de kanskje i utgangspunktet ikke var i et jobb-byttemodus, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell.

Det er tre grunner til ledernes skepsis: 15 prosent frykter at det gjør det enklere for konkurrenter å rekruttere sine egne medarbeidere. 5,7 prosent frykter at det gjør det enklere for konkurrenter å se hvilken kompetanse organisasjonen besitter, mens 6,6 prosent mener det bidrar til å skape et inntrykk at deres medarbeidere er på jobbjakt.

Mer åpenhet i sosiale medier

- Jeg har forståelse for alle tre grunnene. Samtidig er trenden i samfunnet og arbeidslivet ellers større grad av åpenhet, blant annet drevet frem av sosiale medier, og det er nok noe lederne må ta innover seg og tilpasse seg, sier Zimmermann.

Ledere i privat sektor er mest skeptisk (30,9 prosent) til at medarbeiderne offentliggjør sin CV via LinkedIn. Samtidig er det i denne sektoren flest ledere som 3synes det er helt greit (47,2 prosent).

I offentlig sektor er 22 prosent av lederne negativt innstilt til at medarbeiderne offentliggjør CV-en sin på LinkedIn, mens 44,4 prosent er fortrolig med det. I offentlig sektor er det imidlertid en stor vet ikke-andel (33,7 prosent) sammenlignet med privat sektor (21,8 prosent).

Utnytt potensialet

- LinkedIn er blitt en kanal for å knytte kontakter, bygger nettverk og hvor man kan vise frem og dele faglig kompetanse. Medarbeidere som er aktive på LinkedIn kan derfor også skape betydelige verdier for arbeidsgiveren gjennom LinkedIn. Norske ledere og virksomheter burde fremfor å frykte at noen snapper opp medarbeiderne sine, fokusere på å utarbeide og implementere en strategi for sine medarbeideres deltakelse på LinkedIn, sier Zimmermann.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS