nettverk kolleger venner rekruttering
nettverk kolleger venner rekruttering

Si meg hvem du kjenner og du får jobben!

En ny avhandling ved universitetet i Linköping viser at oppvekst, familie og sosialt nettverk påvirker hvordan karrieren utvikler seg. Men også graden av flaks har betydning for hvilken jobb du ender opp med. 

Publisert Sist oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Gode nettverk er nyttig å ha når du skal klatre på karrierestigen. Men hvor stor betydning har egentlig våre venner og bekjente i en slik prosess?

Caroline Tovatt ved Linköpings universitet har forsket på hvorvidt et godt sosialt kontaktnett avgjør hvordan karrieren utvikler seg.

Familiebakgrunn- I ung alder spiller familiebakgrunnen en stor rolle. Bor du i et bra område, går på den rette skolen og har foreldre i jobb og med høy status, får du en lettere start i arbeidsmarkedet, sier hun til forskning.no.

Dersom du mangler et sosialt nettverk, og er omgitt av mennesker som er arbeidsledig, syke eller førtidspensjonerte vil du støte på utfordringer.

- De ungdommene jeg intervjuet som hadde foreldre, slektninger eller venneforeldre som var etablerte i arbeidsmarkedet hadde det betydelig lettere med å starte som arbeidstaker enn de som manglet disse ressursene. Ungdommer med arbeidsløse foreldre henvendte seg som regel istedet til jevnaldrende venner for å få tak i jobb på uformelt vis, sier hun til nettstedet.

På rett sted til rett tidI tillegg til god utdanning, et godt kontaktnett er det en faktor til som ser ut til å spille en avgjørende faktor;

- I mitt materiale hadde de som kom fra ressurssterke familier mer flaks enn andre, mens de som hadde færre ressurser å trekke på var mer utsatt for uflaks. Nedgangstider, en skilsmisse, sykdom i familien kunne gjøre at de fikk problemer med å holde seg i jobb, tilføyer Caroline Tovatt.

Les hele saken på forskning.no

"