nettverk kolleger venner rekruttering
nettverk kolleger venner rekruttering

Si meg hvem du kjenner og du får jobben!

En ny avhandling ved universitetet i Linköping viser at oppvekst, familie og sosialt nettverk påvirker hvordan karrieren utvikler seg. Men også graden av flaks har betydning for hvilken jobb du ender opp med. 

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Gode nettverk er nyttig å ha når du skal klatre på karrierestigen. Men hvor stor betydning har egentlig våre venner og bekjente i en slik prosess?

Caroline Tovatt ved Linköpings universitet har forsket på hvorvidt et godt sosialt kontaktnett avgjør hvordan karrieren utvikler seg.

Familiebakgrunn- I ung alder spiller familiebakgrunnen en stor rolle. Bor du i et bra område, går på den rette skolen og har foreldre i jobb og med høy status, får du en lettere start i arbeidsmarkedet, sier hun til forskning.no.

Dersom du mangler et sosialt nettverk, og er omgitt av mennesker som er arbeidsledig, syke eller førtidspensjonerte vil du støte på utfordringer.

- De ungdommene jeg intervjuet som hadde foreldre, slektninger eller venneforeldre som var etablerte i arbeidsmarkedet hadde det betydelig lettere med å starte som arbeidstaker enn de som manglet disse ressursene. Ungdommer med arbeidsløse foreldre henvendte seg som regel istedet til jevnaldrende venner for å få tak i jobb på uformelt vis, sier hun til nettstedet.

På rett sted til rett tidI tillegg til god utdanning, et godt kontaktnett er det en faktor til som ser ut til å spille en avgjørende faktor;

- I mitt materiale hadde de som kom fra ressurssterke familier mer flaks enn andre, mens de som hadde færre ressurser å trekke på var mer utsatt for uflaks. Nedgangstider, en skilsmisse, sykdom i familien kunne gjøre at de fikk problemer med å holde seg i jobb, tilføyer Caroline Tovatt.

Les hele saken på forskning.no

"
Powered by Labrador CMS