skofri-skole.jpg
skofri-skole.jpg

Overraskende få fullfører videregående skole

Hele 64 prosent av barn med fysiske funksjonsnedsettelser avslutter skolekarrieren etter grunnskolen, mot kun 17 prosent i befolkningen for øvrig. Det er overraskende og bekymringsfullt at ikke flere fullfører, sier forskeren bak studien.

Publisert

I forbindelse med prosjektet «Alle skal med» har NOVA-forsker Jon Erik Finnvold kartlagt utdanningsnivå og yrkesaktivitet hos en gruppe personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Han har også sett nærmere på hvordan skolen fungerer som sosial arena. Resultatene av analysene er nedslående lesning.

Dropper ut

Tallene viser at 64 prosent av utvalget hadde grunnskole som høyest fullførte utdanning – mot kun 17 prosent i befolkningen for øvrig. Bare 17 prosent i utvalget hadde universitets- og høgskoleutdanning, mot 41 prosent i befolkningen ellers.

«Selv om funksjonsnedsettelsen er en viktig forklarende faktor til disse tallene, er det også andre forhold som spiller inn. Blant annet viser det seg at høy utdanning hos foreldrene, og om man bor sammen med begge foreldre, øker sannsynligheten for at barnet fullfører en universitets- eller høgskoleutdannelse,» forteller Finnvold.

Lav yrkesaktivitet

Videre viser tallene at kun 36 prosent av utvalget var yrkesaktive i 2010 mot 87 prosent av befolkningen for øvrig. Inntektsnivået til utvalget var om lag 2/3 lavere enn den øvrige befolkningen.

«Registeranalysene viser at utdanning er helt avgjørende for senere utsikter på arbeidsmarkedet, og at dette i særlig stor grad gjelder for de med fysiske funksjonsnedsettelser. Det forteller at skolene spiller en avgjørende rolle for sosial inkludering i voksen alder,» uttaler Finnvold.

Les hele saken her.

"
Powered by Labrador CMS