28-januar-Markedet-i-Budapest
28-januar-Markedet-i-Budapest

Leger studerer i øst – økonomer i vest

Det er flest økonomi- og medisinstudenter som studerer i utlandet. Men det er store forskjeller på hvor ulike faggrupper studerer.

Publisert

Levekostnadene er langt lavere for de som studerer i Øst-Europa enn i Norge. Det gjør at studentbudsjettet rekker lengre. Bildet viser markedet i Budapest i Ungarn. (Ill.foto: Colourbox)

Det er Danmark, Storbritannia og USA som er de mest populære landene blant norske utenlandsstudenter, men tett fulgt av de Øst-Europeiske landene. Økonomer, ingeniører og arkitekter er faggrupper som velger å studere i engelskspråklige eller nordiske land. Medisinstudenter og andre som studerer profesjonsfag innen helsesektoren velger Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Det viser en oversikt over de mest populære studielandene for studieåret 2013/14 fra Statens lånekasse for utdanning.

Økonomistudenter

Den desidert største gruppen av utenlandsstudenter er de som studerer økonomi/administrasjon. Storbritannia, Danmark, USA og Australia er de mest populære studielandene, og av disse er Storbritannia klart i toppen med 1 208 studenter. Det vil si at nesten en tredjedel av studentene studerer der. Både språk, små kulturforskjeller og nærhet til Norge er viktige forklaringer på dette. Økonomistudentene utgjør også den største gruppen av norske studenter i USA, Danmark og Australia.

Få studerer i Tyskland

Mange av studielandene som velges av fremtidens ledere, salgssjefer og finanseksperter er svært viktige handelspartnerne for Norge. Dette gjelder blant annet Storbritannia, USA og Danmark. At studentene får språk- og kulturkunnskap, samt viktig kjennskap til landets samfunns- og næringsliv, er en viktig ekstra bonus ved å studere i disse landene. På den annen side er det kun 34 personer som studerer økonomi og administrasjon i Tyskland, selv om dette er vårt nest største eksportland etter Storbritannia. Dette bør gi en vesentlig fordel for de som velger å studere i økonomi i Tyskland.

Storbritannia er et klart førstevalg for nordmenn som studerer i utlandet. Årsaken er språket, nærheten til Norge, små kulturforskjeller og mange bra universiteter. Det er flest norske studenter ved Kingston university i London.(Ill.foto: Colourbox)

Medisinstudentene søker østover

Kravene for å komme inn på medisinstudier i Norge gjør at mange velger å studere i andre land. De siste årene har Øst-Europeiske land seilt opp som en favoritt. Viktige årsaker er blant annet at det er lettere å komme inn, flere studier tilbys på engelsk og det er mye rimeligere å leve i diss landene.

Av de 3 177 nordmennene som studerer medisin i utlandet, studerer hele 1 267 i Polen. Mange studerer også i Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Nesten halvparten av alle nyutdannede leger vil om få år vil ha sin utdanning fra utlandet.

Også tannlegestudenter søker seg østover. Av 250 som studerer odontologi i utlandet, studerer 63 prosent i Polen og 12 prosent i Ungarn. I Ungarn studerer det også mange norske veterinærstudenter.

De 10 mest populære studielandene

De ti mest populære studielandene blant norske helgradsstudenter i studieåret 2013/14 var ifølge Statens lånekasse for utdanning:

1. Storbritannia 5 023 2. Danmark 2 816 3. USA 1 834 4. Polen 1 530 5. Australia 1 083 6. Ungarn 863 7. Sverige 673 8. Slovakia 538 9. Nederland 38510. Tsjekkia 350

Powered by Labrador CMS