maalfridbrathnov09.jpg
maalfridbrathnov09.jpg

Færre vil bytte jobb

I undersøkelsen "Kampen om arbeidskraften" kommer det frem at 65 prosent ikke er på jakt etter ny jobb. Kun 7 prosent er aktive i kampen om en ny jobb. 

Publisert

Konsernsjef i Manpower Maalfrid Brath.

I Manpowers nye undersøkelse, om er utført av Synovate, kommer det også frem at 16 prosent sannsynligvis vil skifte jobb det neste året.

Blant de syv prosentene som er på aktiv jobbjakt, er ønsket om jobbbytte størst hos de yngre med høyere utdannelse.

Usikre tider

- Alt tyder på at jobbsikkerhet står høyt i disse tider. Viljen til å skifte jobb har sunket betraktelig de siste årene.

- Usikre tider og et tøffere arbeidsmarked kan være noen av årsakene, sier konsernsjef Maalfrid Brath i en pressemelding.

Ledere påvirker arbeidslysten

- Mange av de sentrale resultatene i undersøkelsen ”Kampen om arbeidskraften” peker også på at nærmeste leder har svært mye å si for den ansattes trivsel på arbeidsplassen, og ikke minst for motivasjonen til å bli værende hos sin nåværende arbeidsgiver, sier seniorkonsulent Erik Griffin i Synovate.

Jo eldre man blir, desto mindre villig er man til å skifte jobb. Blant de over 50 år svarer 8 prosent at det er sannsynlig at de vil skifte jobb innen de neste 12 måneder. Blant de mellom 20 – 31 år svarer 27 prosent at det er sannsynlig.

Manglende motivasjon

- Det kan se ut til at store deler av privat og offentlig næringsliv ikke gjør nok for å motivere godt voksne arbeidstakere. Samtidig ser vi at denne gruppen i mindre grad ønsker å skifte jobb når de har passert femti år. En annen årsak kan være at godt voksne arbeidstare har større vanskeligheter med å få ny jobb enn de yngre, sier Maalfrid Brath.

Nye utfordringer og bedre lønn

Av de som ønsker å skifte jobb sier halvparten at de ønsker nye utfordringer. Høyere lønn kommer på andreplass og deretter kommer økt faglig utvikling og nye arbeidsoppgaver. Undersøkelsen viser også at det er svært store forskjeller i årsaken til jobbskifte avhengig av utdannelse, alder og hvilken livsfase man er i.

Unge menn med lav utdannelse er for eksempel mer fokusert på lønn enn kvinnene i tilsvarende gruppe. Unge kvinner med lav utdannelse er på sin side mer misfornøyde med ledelsen. Dessuten ønsker over halvparten av unge kvinner med lav utdanning nye arbeidsoppgaver.

Kvinner søker faglig utvikling

Unge kvinner og menn med høy utdannelse stiller jevnt over høyere krav til sine arbeidsgivere og opplever ofte at de har flere muligheter på arbeidsmarkedet enn arbeidstagere med lav utdannelse.

Eksempelvis svarer 36 prosent av unge høyt utdannede kvinner at økt faglig utvikling er en viktig årsak til skifte av jobb. 29 prosent av unge kvinner uten høy utdannelse svarer det samme.

En av fem unge høyt utdannede kvinner ønsker seg opp på karrierestigen, mens bare 5 prosent av tilsvarende kvinner uten høy utdanning svarer det samme.

Følelser gir merverdi

Jo mer emosjonelt tilknyttet man er til jobben, desto mindre er sjansene for at man vil bytte jobb. Når man er emosjonelt knyttet til jobben er man stolt over å være ansatt hos sin nåværende arbeidsgiver, og man har et nært og godt forhold til sine arbeidskollegaer. Man vil også anbefale sin arbeidsplass til andre.

- Folk må føle at jobben gir de en merverdi utenom lønningsdagen. Når en medarbeider er stolt av jobben sin og er villig til å gjøre en ekstraordinær innsats for arbeidsplassen sin, har man lykkes i å skape et godt arbeidsmiljø, sier Brath.

Av de som svarer at de ikke kunne tenke seg å bytte jobb, svarer 1 av 4 at de er emosjonelt tilknyttet jobben.

"Kampen om arbeidskraften"

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Manpower, Synovate og Arbeidsforskningsinstituttet. Undersøkelsen er representativ for den yrkesaktive befolkningen over 20 år. I alt er 5616 personer over 20 år intervjuet.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS